donderdag 28 april 2011

God de Vader

Een gedicht bij het nieuwe thema.
Dat was toch wel even zoeken!

Een mooi gedicht vond ik bij Nel Benschop in de bundel: 'Geloof je dat nog?'.
Deze bundel bevat gedichten bij de Nederlands geloofsbelijdenis.

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde...

Wat wonderlijk is dit: dat Gij, almachtige God,
Die sterren en planeten roept bij name,
Die waat'ren, bergen, wenkte en zij kwamen,
Die mensen hebt geschapen en bepaalt hun lot,
 
dat Gij, almachtige God, dit alles met Uw hand
omvat, en elke dag omringt met liefde,
de zeeën droogde en de golven kliefde
en ons wilt leiden naar't Beloofde Land,
 
dat ik,  almachtig God, U Vader noemen mag,
en dat ik in Uw armen weg mag schuilen,
als ik de stormen van de angst hoor huilen-
Ik dank U God, dat ik dit vast geloven mag!

woensdag 27 april 2011

Vader-, moeder- en hemelvaartsdag

Tijd voor een nieuw thema!

Na pasen wil ik aan de slag gaan met vaderdag en moederdag.
Niet gelijk een Bijbels thema maar ik wil hierbij vooral ingaan op liefde, geborgenheid en
de relatie tot de Vader.

Dit wil ik dan verbinden aan hemelvaartsdag; de Zoon die terug gaat naar Zijn Vader.

Informatie rond dit thema vond ik in de boeken:
'Van feest naar feest' en de 'Tip Top serie' van de IBB.
Vooral de Tip Top serie bevat veel leuke activiteiten voor kleuters.

Bijbelverhalen die ik hierbij bijvoorbeeld aan de orde wil stellen zijn:
- Het gebed van Hannah / de geboorte van Samuel.
- De verloren zoon.
- Het dochtertje van Jairus.
- De geboorte van Jezus.

Op de site van http://www.geloventhuis.nl/  zag ik dat dit thema (zoals bijna elk jaar)
ook weer aan de orde komt.
Ik hoop daar ook nog waardevolle ideeen voor de viertafel vandaan te halen.
Deze week staat op de viertafel een kip met kuikens.
Hierover later meer.

Pasen!

Zondag hebben we stil gestaan bij de opstanding van Jezus.
Op de viertafel was de steen van het graf.
Er lagen doeken in het graf en voor het graf stond een kaarsje te branden...
De jongens wisten het zeker, dat was het licht van de engelen!

Op tweede paasdag  hebben twee nichten en twee neven belijdenis van hun geloof afgelegd.
Naast een kadootje vond ik het ook wel een knutseltje waard.
Druk ging ik op zoek naar icthusvis om te kleuren.
Ichthus is Griekse woord voor vis.
Dit woord bestaat uit de beginletters van Ièsous Christos Theou (h)Uios Sotèr wat vertaald in het Nederlands betekent Jezus Christus, Gods Zoon, Redder.
Een belijdenis op zich dus!


In het Romeinse rijk werden de christenen aanvankelijk ernstig vervolgd. Ze konden niet openlijk uitkomen voor hun christelijke geloof en moesten zich schuilhouden. Het visje werd gebruikt als herkenningsteken.

Dit was het resultaat:
Een belijdenisdienst is bij uitstek de aanleiding om weer eens na te denken over je eigen geloofsleven.
Tijd voor bezinning dus!
Knutseltjes, frutseltjes en bijbelverhalen genoeg,
maar hoe staat het met de verhouding / relatie tot Christus?
Zegeningen tellen omdat je Hem zo vaak hebt mogen zien / ervaren....
Maar ook terug denken aan hoe vaak je weer zonder Hem bent gegaan.
Gelukkig is er bij Hem vergeving en mag je elke dag weer opnieuw beginnen!


Dat fluitekruid gezien wordt als onkruid begrijp ik nog steeds niet!

zaterdag 23 april 2011

Morgen zal het pasen zijn...

Al waren uw zonden als scharlaken,
zij zullen wit worden als sneeuw,al waren zij rood als karmozijn,
zij zullen worden als witte wol.

Jesaja 1:18

Morgen zal het pasen zijn...
Hij heeft de weg vrij gemaakt!

vrijdag 22 april 2011

Goede vrijdag


Geen dichterlijke donderdag vandaag maar goede vrijdag. Ik vond het volgende gedicht van Martinus Nijhoff.

De soldaat die Jezus kruisigde

Wij sloegen hem aan 't kruis. Zijn vingers grepen
Wild om den spijker toen 'k den hamer hief -
Maar hij zei zacht mijn naam en: 'Heb mij lief -'
En 't groot geheim had ik voorgoed begrepen.

Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten,
En werd een gek die bloed van liefde vroeg:
Ik had hem lief - en sloeg en sloeg en sloeg
Den spijker door zijn hand in 't hout dat barstte.

Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand,
Trek ik een visch - zijn naam, zijn monogram -
In ied'ren muur, in ied'ren balk of stam,
Of in mijn borst of, hurkend, in het zand,

En antwoord als de menschen mij wat vragen:
'Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.'

donderdag 21 april 2011

Stille week


Stille week
door Jaap Zijlstra

Het voorjaar bloeit, de knoppen breken
en bloesems geven taal en teken.

De vogels zingen. God, wat is dit mooi.
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.

Maar kan niet. Deze dagen staat
tussen de takken uw bebloed gelaat.

De bomen lopen wonderbaarlijk uit
rond uw verminkte, naakte huid.

Spijkers die hand en hout doorboren,
de aarde bloeit als nooit tevoren.

Ik hunker naar wat genade is,
naar opbloei en verrijzenis.

Maar kan het voorjaar nog niet aan,
eerst moet de Heer zijn opgestaan.

woensdag 20 april 2011

Picto's voor kerkdiensten...

Wat kunnen kerkdiensten lang duren voor kinderen..
Hoe lang duurt het nog?
Wanneer gaan we zingen?

Na veel zoeken vond ik op de site http://www.ditkoningskind.nl/  hele bruikbare pictogrammen voor de kerk.
Voor onze zoon hebben we nu een fotomapje gevuld met picto's voor de orde van de dienst.
Het lijkt heel bruikbaar en duidelijk,  zondag gaan we het eens proberen.

De pictogrammen vind je hier.

maandag 18 april 2011

Palmpasen!

Gisteren was het ook palmpasen.
De laatste week voor pasen gebruik ik het leesrooster van Janneke.
's Middags knutselden we een diorama.


We hebben bij het avondeten stil gestaan bij de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Daarna hebben de kinderen nog 'ezel' gespeeld en mochten ze over de jassen lopen!
Dit vonden ze erg spannend!

Op de paastafel is een ezel op een kleedje gezet. De jongens kunnen er niet van afblijven. Al een aantal keer zat de ezel tot zijn nek toe in het zand!


Vandaag lazen we het verhaal van de tempelreiniging. De jongens hebben nu muntjes bij de ezel opde viertafel gelegd.

De sedermaaltijd.

Gisteren vierden we op de zondagschool met groep 5 tm 8 de sedermaaltijd.
Dat betekende stiekum nogal wat voorbereidingen.
Zondagmorgen voor kerktijd had ik al behoorlijk wat tijd in de keuken doorgebracht!

Eieren koken, charouses (soort appel, notenmix) maken, zout water en ga zo maar door.
Het werd een fijne bijeenkomst waarin door de kinderen aandachtig meegedaan werd.
Mijn collega - zondagschoolleider vertelde een prachtig verhaal naar aanleiding van de vier vragen.
Via Josef en Mozes kwamen we uit bij Jezus, een echt nieuwtestamentische sedermaaltijd werd het!

Mocht je de liturgie willen ontvangen, dan svp even op dit blogje reageren!vrijdag 15 april 2011

Terug van weg geweest...

De vakantie was heerlijk! 
Lekker uitgerust en prachtig weer, wat wil een mens nog meer...
We hebben trouw ons leesrooster bijgehouden. Maar van extra activiteiten is het niet gekomen...
Zelf wel twee prachtige boeken gelezen. Pontius Pilatus en Als uw woorden open gaan van Jos Douma.
De aankomende tijd hoop ik nog eens over dit laatste boek te bloggen. Het is namelijk een helder en praktisch boek over mediterend bijbellezen.
Hier is het boek te vinden.

Verder ben ik druk aan de slag met de voorbereiding van een cedermaaltijd. Deze hopen we zondag op de zondagschool te vieren. Er komt stiekem nog heel wat bij kijken.
Ook daar hoop ik na zondag meer over te kunnen vertellen!

donderdag 14 april 2011

Petrus

PETRUS

Hij naderde schoorvoetend aan het vuur,
Waar de soldaten met een schor misbaar
Zijn Heer beschimpten en vernam 't onguur
Geding en wankelde en voorzag gevaar.

"De Heiland had ook dezen knecht in huur"
Krijschte een vrouw doch hij bedreigde haar
En vloekte doodsbleek en verkocht zich duur:
"Als ik Hem zag, zeg dan wanneer en waar!"

Maar aan zijn slapen duizelde het bloed
Want bij het roode schijnsel van het vuur
Zag hij den Meester en Zijn stommen groet

En zijn gebukte schaduw aan den muur,
En toen hij vluchtte het duister tegemoet
Kraaide de haan reeds in het bleeke uur.


Anthonie Donker (1902-1965)
uit: Grenzen (1928)

maandag 4 april 2011

Het lijkt hier wel druktestad!

'Het lijkt  hier wel druktestad (Richard Scarry)' roept mijn oudste zoon soms in alle drukte.
Afgelopen week was weer zo'n druktestad-week.
Afspraak hier, afspraak daar!
Een drukke week maar ook een hele creatieve week!

Maar nu eerst de foto's van de doktersmuts! 
Prachtig he, mijn oudste heeft er erg zijn best op gedaan!

Vaderlief snoeide afgelopen week de buxussen in zijn tuin. Een lading met groen afval was het resultaat.
Aanleiding om eens even internet af te struinen en de volgende creatie te maken!
Kosten, slechts 4 euro 10 (krans, krammen, blauwe druifjes).


Vrijdag nog de steen op het graf geknutseld.
De mannen hebben slangetjes / slakjes  van klei gemaakt.
Huishoudfolie in een ikea-bakje en flink tegen elkaar plat duwen.
Laten drogen, en....
zie hier het resultaat, de nieuwe paastafel.
Met heel wat meer freubeltjes maar de jongens vinden de tafel prachtig!
Vooral de vogeltjes ('niet schrikken pappa, ze zijn niet echt hoor')

Verder was het tijd om de jonge stekjes uit te planten.
Vooral de paprikaplantjes en de courgette groeien voorspoedig.
Mijn jongste zoon heeft goed mee geholpen.
Bloempotjes vol lepelen met grond en natuurlijk water geven.


Nu een weekje rust, lekker naar de wadden!
Het veertigdagenrooster gaat gewoon mee.
Hopenlijk de rust vinden na een week vol drukte.
De rust om met Gods Woord bezig te zijn en stil te staan
bij Zijn liefdewerk voor deze wereld.
Jullie ook een gezegende en goede week toegewenst!