vrijdag 30 september 2011

Dichterlijke vrijdag met Bartimeus

Bartimeüs
Bij: Mar 10:46-52

Ik sleet mijn leven in het stof.
Geen keus had ik dan alle dagen
om wat liefdadigheid te vragen.
Mijn blik was leeg, mijn geest was dof.

Er drong een boodschap tot me door:
dat er een man van God zou wezen
die zelfs de blinden kon genezen.
Het klonk absurd, maar stel je voor.

En op een dag kwam Hij voorbij.
Ik zag Hem niet, ik kon niet kijken,
maar wel Hem met mijn stem bereiken.
Ik schreeuwde: ‘Jezus, denk aan mij!’

Diep in mij was het altijd nacht,
maar Jezus heeft mij aangesproken.
Nu is de morgen aangebroken.
Hij heeft mij aan het licht gebracht.

 Arie Maasland

Bartimeus

Het verhaal van Bartimeus.
De Heere opende zijn ogen zodat hij kon zien!

Wat is het om blind te zijn?
De jongens hebben door een afgeplakte oude bril gekeken.
Spannend!


'Ik zie bijna niets' was de reactie.
Daarna een theedoek voor en op de tast zaken herkennen, dat lukte best aardig!


De jongste vond dit spelletje leuk, de oudste vond het erg eng.

We hebben een mooie kleurplaat gekleurd over Bartimeus gemaakt door Marijke ten Cate ter ere van  Bijbelzondag 2011.
Een beetje vroeg want de Bijbezondag is pas eind oktober,  het materiaal kan ik van harte aanbevelen.
Meer informatie is hier te vinden.

De viertafel van deze week ziet er eenvoudig uit.
Ik heb de Kijkbijbel gebruikt. De tekeningen bij het verhaal van Bartimeus vind ik zo treffend en mooi!donderdag 22 september 2011

Vitellus

VITELLUS

Waar is Vitellus, de wafelverkooper?
Waar is Vitellus, die snelle looper?
Hij danste als hij liep, en hij stond op één voet,
Zijn wafels waren zoo warm en zoet.

De keizer kocht, en de gladiatoren,
En de keizerin heeft van hem gekocht.
Hij mocht alles zien en alles hooren.
Was overal en nergens als men hem zocht.

Vitellus komt in paleizen en kroegen,
Men weet nooit wat hij doet, en nooit waar hij is.
Hij sprak straks met lieden die ketenen droegen,
Zij vertrouwen hem, want hij teekent den Visch.

Vitellus heeft voor Christus gekozen,
Hij loopt bij Christenen uit en in.
Wáár is Vitellus, brullen de matrozen,
Dat bakkertje was zoo naar onzen zin.

Men heeft Vitellus gevangen genomen,
Op een nacht, met veel "godsdienstig gespuis".
Toen de keizer het hoorde, liet hij hem komen,
Hij wou Christus niet vloeken; hij moest aan 't kruis.

Men heeft hem slechts aan het hout gebònden,
Hij is jong en mooi, men liet hem graag vrij.
Spijker maar vast mijn lijf vol zonden,
Sprak hij; Heere Jezus, denk aan mij.

Allen die aten van zijn wafels
Zien hoe een leeuw hem bespringt en verscheurt.
Slaven verwijderen bloed en rafels,
Men praat en lacht of er niets is gebeurd.

Waar is Vitellus, de wafelverkooper?
Waar is Vitellus, die snelle looper?
Vitellus zag Christus, verliet zijn gewin
En snelde den Heer na, den hemel in.


Willem de Merode

dinsdag 20 september 2011

Van vijf broden en twee vissen...


Van lopen langs het water naar de wonderbare spijziging.
Een grote groep mensen, alleen al 5000 mannen, die te eten krijgen van vijf broden en twee vissen.
Wat een wonder! 
En gelukkig (vond de jongste) Simon en Andreas, uit de vorige geschiedenis, waren er ook nog bij!

De jongens kennen dit verhaal onder andere van een CD van 'Elly en de Wiebelwagen'. Bij dit verhaal hoort dan het liedje van de picknick. Zie hieronder!


Tekst en muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Refr:
we houden een picknick
een hele grote picknick
we houden een picknick
wie doet er met ons mee?

ik zorg voor de broodjes
en ik zorg voor de thee
ik voor de frisdrank
en ik neem koekjes mee!

we houden...

ik heb nog een appel
en ik heb nog een ei
en ik een zak met chippies
ik stop m’n drop erbij!

we houden...
maar als ik zo eens rondkijk...
’t is een veel te grote ploeg!
wat nu???? ik weet het!

als iedereen wil delen
dan hebben we genoeg!!!

we houden...Het gesprek ging daarom al snel over samen delen en samen spelen.
Ja, ook dat laatste.
En dat is niet vreemd in deze familie. Hier wordt het nogal eens gezegd:
'Samen spelen is samen delen'.

We maakten een nieuwe viertafel. Een oude boterham werd in 5 stukken gescheurd en daarna werden
twee mooie vissen gekleurd. Als uitgangspunt voor de vissen namen we de vis uit het verhaal van 'de mooiste vis van de zee'.
 En wat versierden de jongens deze vissen mooi! Ze vonden het geweldig, daarom hebben we nu vier in plaats van twee vissen op de viertafel.
Onze oudste leert al letters op school. Afgelopen weekend had ik daarom bij de Hema letter- stickers gekocht. Samen maakte we met de stickers de tekst: 'samen delen' en natuurlijk ook 'samen spelen'.
 En nu maar hopen dat we deze week nog een keertje kunnen picknicken. Desnoods binnen...


WE HOUDEN EEN PICKNICK (CD-versie)

donderdag 15 september 2011

Psalm 23

Psalm 23

 
Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.
 
 
Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot geleide.
Onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.
 
 
Gij zalft mijn hoofd met d'olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn Koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.
 
Martinus Nijhoff
 

dinsdag 13 september 2011

Langs het water lopen...

Afgelopen zaterdag gingen wij een dagje naar Texel.
Wel een eindje rijden vanuit Zeeland maar wat was dat heerlijk!
Daar werd het idee voor 'de ontmoeting' van Jezus van afgelopen zondag geboren.
Niet helemaal in de goede volgorde van bijbelverhalen,
maar wel aansluitend  bij de belevingswereld van de kinderen.


Want ik zag het zo voor me,

Jezus die langs het water liep....en Simon en Andreas riep!
Om zomaar zonder praten hun netten te verlaten.
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven en trouw Hen na te leven.

Afgelopen zondag hebben we het verhaal gelezen.
Het bovenstaande liedje geleerd en gezongen en...
mooie vissen geknutseld (ideetje uit 'Lees je mee metBijtje B')
Want met zo'n vis kun je laten zien dat je ook bij de Heere Jezus wil horen!

Het liedje biedt genoeg stof tot nadenken. Ook voor volwassenen.
Voor wie dit liedje niet kent is hier de tekst:

Jezus, Die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

Jezus, Die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
“‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen.”
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

Christus, Die door de wereld gaat,
verheft Zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met Zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.

donderdag 8 september 2011

Vragenderwijs

Eindelijk weer eens een dichterlijke donderdag!
Het volgende gedicht was ik al meerdere malen tegen gekomen maar ik wist niet zo goed wat ik er mee moest.
Tot ik het gedicht ook nog eens door zuslief doorgemaild kreeg met de opmerking: 'hoe meer je het leest hoe hoe meer je er in ziet'.

Een gedicht door Guillaume van der Graft ( 1920)  


VRAGENDERWIJS

Ik vroeg het aan de vogels
            de vogels waren niet thuis.

ik vroeg het aan de bomen
            hooghartige bomen

ik vroeg aan het water
            waarom zeggen ze niets
            het water gaf geen antwoord

als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan

            wat is er dan
er is alleen een visserman

die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel.Mooie spreuk

Ik ben het boek 'Een vrouw naar Gods hart' van Elsiabeth George aan het lezen.
Ik hoop er in de toekomst nog eens over te schrijven.

Een spreuk uit haar boek raakte me!

Slechts een leven, 't is snel verleden tijd.
Slechts dat wat je deed voor Christus,
blijft tot in eeuwigheid.

Een goede spreuk om de boel weer eens op scherp te zetten.
Waar en hoe besteed ik mijn tijd aan? Kan en moet dat anders?

woensdag 7 september 2011

Door het dak!

Afgelopen zondag stonden we stil bij de ontmoeting van de vier vrienden en de verlamde man met Jezus.

Wat deden de vrienden een moeite om de verlamde man voor de voeten van de Heere Jezus te krijgen!
Toen het huis vol was, tilden ze hem naar boven, maakte een gat in het dak en lieten hun vriend voor de voeten van de Heere Jezus zakken.
Maar wat een vertrouwen ook van de verlamde man en zijn vrienden, dat ze geloofden dat Jezus hem beter kon maken.

Een mooi verhaal om met de kinderen bij stil te staan.
Wij hebben vooral stil gestaan bij de vriendschap van deze mannen. Ze deden moeite voor hun vriend, daar kunnen wij iets van leren!


Denk maar aan de zieke man bij het bad van Bethesda. Hij had niet zulke vrienden en lag 38 jaar daar!
Wat heeft de wereld ook vandaag nog hard mensen nodig die niet alleen voor zichzelf willen leven.

We zongen er nog een mooi lied over uit de bundel  van Hanna Lam:'Vier mannen en een zieke vriend'.

Met  Duplo maakte we een bijpassend bouwsel voor deze week!


zaterdag 3 september 2011

Martha leg je bezem neer!

Bijna weer zondag.
Deze week stil gestaan bij de ontmoeting van Martha met de Heere Jezus.
Op de tafel. Een stoffer en een pot met eten (de speelgoedpannen waren onvindbaar) voor Martha en een Bijbel voor Maria.
En een kleurplaat met een zeer actieve Martha en een luisterende Maria.
Maria koos het beste deel, ze wilde bij Jezus zijn en naar Hem luisteren, dat begrepen de jongens wel.
Martha was druk met gastvrij zijn, te druk. Toch hebben we het ook met de jongens kunnen hebben over gastvrij zijn voor een ander.
Wat doe je als er bezoek komt? Je probeert het fijn en prettig te maken voor een ander. Dat is ook belangrijk.

Ook een goede les voor mijzelf.
In wie herken ik mezelf het meest, in Martha of Maria?
Nou, een Martha zijn gaat mij van nature het beste af.
Druk, druk en maar door gaan...

Het was goed dat Martha Jezus diende met haar eigen, speciale gaven, maar..
Martha is TE druk, TE bezorgd, ze raakte haar innerlijke vrede helemaal kwijt.
Ze werd zo in beslag genomen door het dienen dat het de eerste plaats in haar leven in ging nemen.
De plaats die aan de Heere zelf toekomt.

Ds. Vreugdenhil schrijft:
'Zo leert Jezus Martha dat het allerbelangrijkste in het leven niet onze dienst aan Jezus is, maar Zijn dienst aan ons.'
'De Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen,en Zijn leven te geven als losprijs voor velen' (Marcus 10:45)'


We leeren het liedje van Elly en Rikkert: Martha, Martha leg je bezem neer.