maandag 31 oktober 2011

De verloren zoon.

Ik zag net dat ik helemaal vergeten ben om over het bijbelverhaal van vorige week te bloggen.
Uitgangspunt was de gelijkenis van de verloren zoon.
We hebben het met de kinderen vooral gehad over de liefde van de Vader.
Daarbij hadden we het ook over hun eigen pappa.
Dingen die genoemd werden waren:

Mijn pappa  - kan mooi timmeren,
                    - gaat lekker met ons vechten,
                    - is streng,
                    - is lief,
                    - werkt op een boot,
en ga zo maar door!

En wat doet de Heere voor je?
- Hij maakte onze baby weer beter,
- geeft ons te eten,
- heeft alles gemaakt.

Met duplo hebben we de gelijkenis 'nagespeeld'.
Persoonlijk zal ik niet zo snel een verhaal naspelen dat werkelijk gebeurd is, een gelijkenis biedt hier naar mijn idee meer ruimte voor.

Het idee viel erg in de smaak bij de jongens. Bijna dagelijks is er met de duplo opstelling gespeeld.
Alleen, samen of met vriendjes!

De opstelling op tafel.

De zoon vertrekt naar een ander land

Hij heeft het daar goed, geeft zijn geld uit, viert feest.

Als al zijn geld op is, moet hij op de varkens passen. Maar de baas vergeet hem eten te geven.

Hij besluit terug naar huis te gaan, misschien mag hij geen zoon meer zijn maar wel een knecht.
Maar... de vader staat met open armen op hem te wachten.
(rechts de boze broer)

Stellingen timmeren!

Vandaag is het hervormingsdag. Een bijzondere dag waar we met de kinderen van de zondagschool bij stil wilden staan
Daarom dit keer een stukje kerkgeschiedenis als uitgangspunt genomen.
De kinderen (ongeveer 9 jaar oud) vonden het verhaal van Luther die de 95 stellingen op de deur van de kerk spijkert best wel spannend.

Na het verhaal hebben we gezamenlijk geformuleerd wat wij geloven.De kinderen hebben dit netjes op papier geschreven en daarna....
lekker timmeren maar!
Op de CD van de christelijke kinderboekenweek 2011 staat nog een mooi lied over Luther.

donderdag 27 oktober 2011

Wanneer Gij komt

Een gedicht van Gery Helderenberg (1891-1979)

Wanneer Gij komt

Wanneer Gij komt, ’t kan heden zijn,
’t kan etenstijd met allen zijn,
’t beloofde land, ’t verwacht festijn,
’t kan vreugde zijn of aardse pijn.

Wanneer Gij komt, ’t kan morgen zijn,
’t kan dageraad of avond zijn,
de goede Herder kan het zijn,
de Man met balsem, brood en wijn.

Wanneer Gij komt, ’t kan middag zijn,
door ’t kruispunt loopt de dwarse lijn,
met vuur gezuiverd staan wij rein,
’t kan ’t heerlijk uur der liefde zijn.

Wanneer Gij komt, nacht kan het zijn,
’t kan donkerheid vol tranen zijn,
of, vallen wij uit ’t ijdel schrijn,
’t kan ’t laatste woord voor ’t sterven zijn.

Wanneer Gij komt, ’t kan eeuwig zijn,
Uw lichaam kan zo glanzend zijn,
’t kan Pasen in de bloesems zijn,
Gij kunt voorgoed gekomen zijn.

dinsdag 25 oktober 2011

Knutsel projecten

Vakantie, heerlijk!
Op deze regenachtige dag wat creatieve projectjes voor de kinderkamers afgemaakt.
Terwijl de oudste druk was met knopen en vilt!

Zie hier het resultaat.

Voor de kamer van de middelste schilderijtjes van kikker:
Voor de kamer van de jongste,  twee doeken bespannen met spijkerstof en met restjes vilt en stof twee 'black apple dolls' gefabriceerd!
maandag 24 oktober 2011

In memoriam onze lieve neef

Vandaag is het al weer twee jaar geleden dat onze lieve, bijzondere neef door een ernstig ongeluk om het leven kwam.

Hij mocht 19 jaar worden.

Twee jaar, zonder zijn stem, zijn lach en zijn grapjes.
Twee jaar zonder hem... niet te begrijpen.

Boven de rouwadvertentie schreven we Jesaja 55:8-9

Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.

En zo voelt het nog steeds, nog steeds is het niet te begrijpen.
Wat is het soms moeilijk, onmogelijk om Gods wegen en plan te doorgronden.
Toch mogen we ook beseffen dat dit voor onze neef anders al zijn.
Voor hem is er geen tijd meer, hij mag bij de Vader zijn.
Daar zijn 1000 jaren als een dag.
Daar is de zon niet meer nodig omdat God het licht is.

Maar we hadden hem nog zo graag bij ons gehad en blijven zijn naam noemen zodat hij niet vergeten wordt.

donderdag 20 oktober 2011

Wonderen


De Wonderen zijn de wereld nog niet uit

De wonderen zijn de wereld nog niet uit,
maar of dat waar is moet je zelf ontdekken.
Misschien wel aan de trekvogels die trekken,
of aan de klimroos, of aan het fluitekruid,
of aan het vliegtuig, sneller dan ’t geluid
aan de giraffen met hun lange nekken.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit,

Ontdek het maar en zoek op alle plekken,
de sterrenpracht, je hand, je eigen huid,
de dorre boom waaraan het twijgje ontspruit,
de zon die uit regen kleur kan wekken.
Luister, en kijk ! Ontdek wat het beduidt:
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Han G. Hoekstra

dinsdag 18 oktober 2011

Het zaad en de verloren penning

Goed om te weten, andijvie is een echte snelkiemer. Binnen vier dagen waren de eerste plantjes boven!Deze week stonden we stil bij de verloren penning.
In Bijtje B wordt dit verhaal goed uitgewerkt voor kleine kinderen.

We maakte een mevrouw met een ketting met 9 muntjes, ze zijn zeer kleurrijk geworden.
De 10e munt mochten de jongens gaan zoeken.

Op de tafel ook een kaars en een bezem ter illustratie van het verhaal.Herfstslingers!

Dit is een van de meest simpele kinder-herfst-knutsels maar wel met een groots resultaat!
Een leuke decoratie voor in de kamer.
De basis voor deze knutsel?
Heel veel herfstbladeren...

Naalden vind ik voor de mannen nog een beetje gevaarlijk maar een paperclip voldoet ook erg goed!

donderdag 13 oktober 2011

De herfst blaast op den horen

De Herfst blaast op den horen
en ’t wierookt in het hout ;
de vruchten gloren.
De stilten weven gobelijnen
van gouddraad over ’t woud,
met reeën, die verbaasd verschijnen
uit varens en frambozenhout,
en sierlijk weer verdwijnen …
De schoonheid droomt van boom tot boom,
doch alle schoonheid zal verdwijnen,
want alle schoonheid is slechts droom,
maar Gij zijt d’ Eeuwigheid !
Heb dank dat Gij mijn weemoed wijdt
en zegen ook zijn vruchten.
Een ganzendriehoek in de luchten ;
nu komt de wintertijd.
Ik hoor U door mijn hart en door de rieten zuchten.
Ik ben bereid.

Felix Timmermans

dinsdag 11 oktober 2011

Zaaien

Afgelopen zondag  hebben we stil gestaan bij de gelijkenis van de zaaier.
We zijn na de maaltijd actief met het verhaal aan de slag gegaan.

Als basis hadden we het boek met plaatjes over het landschap van Israel en de schotel met grond.
De jongens mochten om beurten de schotel verder optuigen met een pad, stenen, onkruid, een vogel en de boer.

Daarna kregen ze allebei een eierdopje met zaadjes. Bij gebrek aan tuinkers of een andere snelkiemer werd het zaad voor andijvie.

Onder het bijbelverhaal mochten de jongens zaaien!


Zie hier het resultaat.
En nu maar hopen dat de andijvie nog wil kiemen in oktober.


maandag 10 oktober 2011

Plannen!

Ja echt waar, ik heb thema's voor de viertafel gepland tot het einde van het jaar!
December is niet meer zo heel ver weg en naast gelijkenissen wil ik ook dankdag een plaats geven op de viertafel.
Ook wil ik rond Sinterklaas nog aandacht besteden aan geven en dankbaar zijn.
Dit kom vooral voort uit mijn weerstand tegen al dat 'hebben'.
De tijd dat mijn jongetjes in de speelgoedboeken keken wat we allemaal al hadden is namelijk al lang voorbij.
Het thema geven en dankbaar zijn wordt in het boek 'Voor elkaar, doe-boek voor kinderen en ouders' verder uitgewerkt. Een echte aanrader!Voor kerst wil ik dit jaar gebruik gaan maken van het boekje: 'Een koninklijk kerstfeest' van Bianca Cooper.

Een Koninklijk kerstfeest - B. Cooper

 Op de site van kinderwerk Timotheus  kwam ik een overzicht tegen van gelijkenissen gesorteerd op thema.

 Het Koninkrijk van God                                                                                         Matteüs 13:3-17: Doel van de gelijkenissen;
Bodemsoorten

 De grootste schat                                                                                       Matteüs 13:44-50: De schat; De parel; Het visnet

 Gaven en talenten                                                                                                 
Lucas 19:11-27: De medewerkers van de edelman

 Blijf bidden                                                                                                 
Lucas 18:1-8 en Lucas 11:1-13: De onrechtvaardige rechter;
De vriend, midden in de nacht

   Je naaste                                                                                                      Lucas 10:25-37: De barmhartige Samarita

  De minste willen zijn                                                                                  Lucas 18:9-14 en Lucas 14:7-11
De trotse Farizeeër en de slechte tolontvanger;
De bruiloft

  Wat ben ik rijk!                                                                                          
Lucas 12:16-21 en Lucas 14:10-24
De rijke dwaas; Het grote feest

  Gods liefde    
Matteüs 18:12-14 en Lucas 15:18-32: Verloren schaap;
Verloren munt; Verloren zoon

   Hij komt terug!                                                                                           Matteüs 25:1-13, Matteüs 24:45-51, Marcus 13:34-37
De 10 bruidsmeisjes;
De wijze en de trouwe dienstknechten;
De heer die op reis ging

  Wie ben je echt?                                                                                                    
Matteüs 21:28-44: De twee zonen; De slechte boeren

  Vergeven                                                                                                                
Matteüs 18:21-35: De onvruchtbare vijgenboom;
De bruiloft;
De ondankbare schuldenaar.

Voor dankdag wil ik algemeen naar de gelijkenissen kijken en Gods liefde in de gelijkenissen behandelen.
En in 2012 met de andere thema's verder gaan. Dat alles natuurlijk zo de Heere wil en wij leven.

zondag 9 oktober 2011

Herfst, herfst wat heb je te koop?

Onze mannen zijn al weken in herfst-stemming.
Zon en 25 graden vorige week maakten hierin geen verschil.

Dus maakten we vorige week op een zonnige dag een herfsttafeltje.
Andere jaren hadden we altijd een herfsttafel beneden.
Maar met zo'n klein struinend dametje in de kamer is dat geen succes!
En daarom dus allebei een herfsttafeltje op hun kamer!En wat heeft de herfst nog meer te koop?

Dikke spinnen... brrrrr

en spinnenwebben!Ook onze jongste is in herfsttemming. Oma maakte voor haar een mooi vestje met bijpassende muts.
Ze is helemaal klaar voor de herfst!


vrijdag 7 oktober 2011

Wandelen

Wandelen met God.

Wandelen met God
vertrouwend, aan Zijn hand
luisteren naar Zijn gebod
op weg naar het beloofde land.

Van Henoch spreekt de Heer
hij wandelde met Hem
en was niet meer,
hij volgde trouw Zijn stem.

Ook Noach vond die rust
en ging daarin zijn weg
ja, elke stap daarop gelegd,
bedachtzaam en bewust.

Ren je over paden
dan struikel je keer op keer,
word je overladen
met wonden en dies meer.

Je hoeft niet hard te lopen
God vraagt dat niet van jou
maar wand'lend op Hem hopen
wees daarin steeds getrouw
Ina van der Welle

woensdag 5 oktober 2011

Een Emmausganger zijn!

Als er iets is wat ik het afgelopen jaar heb geleerd, is het om een Emmausganger te zijn.
Ja, dat klinkt raar he...

Vaak kom je op je weg mensen tegen met moeite en verdriet.
Natuurlijk wil je helpen, maar wat kan het moeilijk zijn om zaken daarna weer los te laten.
Zeker wanneer het om ingrijpende situaties gaat of om mensen die dicht bij ons staan.

Een poos geleden, toen er weer van alles gebeurde, heb ik het aan onze predikant gevraagd.
'Hoe doe je dat, hoe ga je om met al dat leed wat je tegen komt zonder dat het zwaar op je schouders gaat drukken?'
Zijn antwoord was: 'ik probeer een Emmausganger te zijn en een eindje met mensen mee te lopen'.

In eerste instantie vond ik dat antwoord lekker makkelijk, natuurlijk... een Emmausganger zijn, een stukje meelopen.
Maar ik heb hier toch lang over nagedacht en ben mij toch meer als een Emmausganger gaan gedragen.
Dit was een belangrijke les voor mij!

De emmausgangers - Luc Blomme

Iedereen gaat zijn of haar eigen weg, ook ik.
Soms komen wegen samen,
je kunt dan een stukje samen oplopen,
de ander tot hulp en bijstand zijn.
Maar iedereen blijft zijn of haar eigen weg gaan,
wegen scheiden weer.

Dat stukje samen oplopen, daar gaat het om.
De ander tot hulp zijn, misschien letterlijk tot ondersteuning,
maar ook weer loslaten.
In het vertrouwen dat het God is die onze wegen leidt.

dinsdag 4 oktober 2011

Schapen tellen!

Afgelopen week kwamen in ons dagboek diverse gelijkenissen langs.
We hebben de afgelopen weken stil gestaan bij waardevolle ontmoetingen met Jezus en daarin soms ook Jezus mogen ontmoeten.
Veel verhalen zijn echter best moeilijk voor kleine kinderen.
Ik had het gevoel om vooral met de wonderen bezig te zijn en soms voelde dit voor mijzelf niet zo evenwichtig.
Want wat kreeg de Heere Jezus ook een weerstand en wat is het lastig om dit in de ontmoetingen voor kinderen een duidelijke plaats te geven.
Dit is een van de redenen om nu stil te gaan staan bij de gelijkenissen die de Heere Jezus vertelde.
Deze laten altijd twee kanten zien!

Door het boek 'Eindelijk thuis' ben ik zelf ook anders naar gelijkenissen gaan kijken. Henri Nouwen beschrijft in dit boek de gelijkenis van de verloren zoon vanuit verschillende perspectieven, zoals de vader, de zoon en de broer. Maar alle gelijkenissen zijn vanuit verschillende perspectieven te bezien. Dit heeft er voor mij voor gezorgd dat er vanuit een gelijkenis nog meer diepgang is te halen.

D.B. O'Neal  Het verloren schaap, Amsterdam 1993

Deze gelijkenis gaat natuurlijk over God de Vader die omziet naar verloren mensen, ze opzoekt en vindt. Hij stelt zijn leven er voor en wat maakt het vinden van een klein schaapje Hem gelukkig.
Maar wat kunnen wij ook veel uit deze geschiedenis leren wanneer we deze gelijkenis vanuit de verschillende perspectieven bezien. Zoals bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de herder:
-  daadwerkelijk oog hebben voor kwetsbaren
-  omzien naar een ander

Of de buren en vrienden:
-  blij zijn om het geluk van een ander
-  het goede zoeken

En ga zo maar door, er liggen heel wat lessen voor ons dagelijks leven in verstopt!

Door een geweldig waterspektakel op een warme nazomerdag waren onze jongens te moe voor een knutselactie.
Daarom het deze week simpel gehouden: als een echte herder schapen zoeken!
Zie hier het resultaat:Alle schapen die we hebben gevonden!