maandag 27 februari 2012

Blokken

Deze blokken van Dayspring vind ik echt heel erg mooi. Ze zijn alleen niet in Nederland te krijgen.
Heel jammer...

Inspirational Message Blocks - Set of 9 Blocks

Dit soort blokken zelf fabriceren leek mij ook wel een optie.
Maar toen kwam ik deze blokken bij de speelgoedafdeling van de kringloop tegen.
En eigenlijk voldoen ze heel goed. 
Het is alleen even goed nadenken met het kiezen van de woorden want elke letter komt maar een keer voor.

Op weg naar pasen...

En zo gingen we op weg naar pasen! 
Elk jaar is het toch weer even uitproberen wat de beste timing is voor het leesrooster en de verwerking.
Een vast moment op de dag lijkt toch het beste te werken, bij ons is dit nu net voor het avondeten geworden.

Afgelopen week hebben we de thematafel gemaakt.
Veertig slechte / stoute dingen voor de steentjes bedenken viel niet mee maar met een beetje hulp van pappa is het toch gelukt.
Rond de glazen schaal staan 7 kaarsjes. De eerste lijdenszondag brandden alle kaarsjes.
Iedere lijdenszondag die nu volgt blazen we een kaarsje uit. Het werd namelijk steeds donkerder op aarde.
Met pasen steken we alle kaarsjes weer aan.

Afgelopen zondag hebben we onze eerste bloembol geplant  (ruimte voor de liefde). Ook hebben we een lammetje in de schaal gezet als symbool voor het Lam van God.

vrijdag 17 februari 2012

Bijbel leesrooster 40- dagentijd voor kinderen

Volgende week woensdag begint de 40- dagentijd.
Een periode van inkeer om zo toe te leven naar pasen.

Er zijn verschillende manieren om hier mee bezig te zijn.
De afgelopen jaren gebruikte ik met mijn kinderen de leesroosters van Janneke en de IBB.
Ik heb dit zelf als heel prettig en verdiepend ervaren.

Dit jaar ben ik zelf een bijbelleesrooster aan het maken.
Het sluit aan bij het thema 'ruimte maken voor de liefde' van de site van geloven thuis
Ik hoop thuis ook een viertafel te maken met 40 steentjes waarop zaken geschreven staan die de gebrokenheid van deze wereld duidelijk maken.

In de aankomede weken wil ik onderwerpen als verdriet, angst etc. kort aansnijden en kijken wat de bijbel er over zegt.
In dat alles wordt duidelijk:  we leven in een gebroken / kapotte wereld en er is maar een Iemand die alles weer goed kan maken: Jezus, door te sterven voor onze zonden aan het kruis en  daarna weer op te staan.
Bij elke dag staat een bijbelgedeelte, een korte uitleg en een kleine verwerking voor kinderen. Zoals bijvoorbeeld een zoekplaatje, een kleurplaat of iets om samen met het gezin te doen.

Mocht je interesse hebben voor dit rooster stuur dat een mailtje.
Mijn emailadres is mlmverkamman@hotmail.com


Zelf hopen we 'Borgtocht' van Ds. C.G. Vreugdenhil te gaan lezen. Dit boek bevat 49 overdenkingen voor de lijdensweken.

Borgtocht

donderdag 16 februari 2012

Over moerbeitoppen

De moerbeitoppen ruischten

'De moerbeitoppen ruischten;'
 God ging voorbij;
 Neen, niet voorbij, hij toefde;
  Hij wist wat ik behoefde,
     En sprak tot mij;

  Sprak tot mij in de stille,
 De stille nacht;
  Gedachten, die mij kwelden,
  Vervolgden en onstelden,
  Verdreef hij zacht.

  Hij liet zijn vrede dalen
   Op ziel en zin;
  'k Voelde in zijn' vaderarmen
  Mij koestren en beschermen,
  En sluimerde in.

  De morgen, die mij wekte
  Begroette ik blij.
  Ik had zo zacht geslapen,
  En Gij, mijn Schild en Wapen,
  Waart nog nabij
N. Beets
 

donderdag 9 februari 2012

Wit als sneeuw

Wit als sneeuw

Gods Zoon kwam op aarde als mens tussen mensen,
Hij kwam als de zoon van een mens naar ons toe.
Tussen  hemel en aarde verbrak Hij de grenzen
doorzag van de zondaar 't 'waarom' en het 'hoe'
genas de melaatsen en wekte de doden.
Hij luisterde naar de onmachtige schreeuw
van 't arme, vernederde volk van de Joden
en waste hun zonden wit, wit als de sneeuw.

Gods Zoon werd verworpen als de mens uit de mensen
(Herodes, Pilatus en zelfs 't eigen volk)
omdat Hij niet paste in 't raam van hun wensen;
en God nam Hem op in een lichtende wolk.
Maar elke dag wil Hij het feest voor ons maken.
Gods Zoon werd een mensenkind, hulp'loos en klein,
opdat onze zonden, zo rood als scharlaken,
wit, smetteloos wit als de sneeuw zouden zijn.


Nel Benschop

maandag 6 februari 2012

Slapen en waken

De winter is nog niet voorbij en veel dieren houden nog steeds een winterslaap.
De viertafel ziet er daarom nog bijna het zelfde uit!
Behalve dan dit!


De bollen slapen nog, maar de bonen duidelijk niet. Gelukkig is het hier binnen ook wel wat warmer dan buiten.
Toch zijn er ook dieren die 's nachts wakker zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan een uil.
Als de meeste mensen en dieren slapen is de uil actief, hij slaapt niet.

De Heere slaapt nooit!  Hij is altijd wakker. Hij houdt over ons de wacht!

We knutselden daarom een uil en een slinger met tekst. Op de slinger staat: 'God zorgt voor jou', je bent nooit alleen.'
De Heere slaapt nooit, maar de Heere Jezus sliep wel. Dat weten de jongens wel, Hij was ook mens.
We lezen ook nog het verhaal van de storm op zee. Zo'n spannend en indrukwekkend verhaal.

Als de kinderen 's avonds of  's nachts bang zijn zing ik vaak: 'je hoeft niet bang te zijn'. Meestal gaan ze daarna weer gerust slapen, vol vertrouwen.
Wat heerlijk, wat een voorbeeld, wat ben ik soms jaloers op dat kinderlijk vertrouwen!


Witter dan de sneeuw!

Wat is het overal toch mooi wanneer het net gesneeuwd heeft. Een prachtige witte en stille wereld.
En wat een wonder, dat Hij ons witter wil maken dan de sneeuw!
Witter dan sneeuw, dat kunnen wij ons toch niet voorstellen?


Hij zendt op aarde Zijn bevelen;
Zijn woord loopt snel door 's werelds delen;
Hij geeft de sneeuw, om 't land te dekken,
En tot een zachte wol te strekken,
Wier wond're vlokken voor elks ogen,
Gods macht en wijsheid klaar betogen;
Of strooit weer, ten bekwame stonde,
Den rijm, als stuivend' as in 't ronde.

(Psalm 147:8 berijmd)En toen was het winter...

Het leek even of we zo het voorjaar in zouden gaan,
maar nu is de winter toch nog gekomen.
Geen kunstsneeuw meer nodig, er is genoeg echte sneeuw en dat is genieten!


De middelste werd vorige week 4 jaar. Hij wilde graag een sneeuwpoptaart voor zijn verjaardag.
Door tijdgebrek werd het een wat geimproviseerde taart. Maar gelukkig viel deze bij meneer in de smaak!

Sneeuwballen gooien! Gelukkig zit het raam er tussen.

Voor het eerst schaatsen

Uitrusten op de slee.