zaterdag 22 september 2012

Over oogsten, onkruid en zuster Bertken

De afgelopen weken waren mijn schoonouders op vakantie en hun moestuin stond volledig tot onze beschikking.
Wat heb ik er van genoten, heerlijk weer even een groentetuintje!
Al werd het ook gelijk weer goed duidelijk waarom ik gestopt was....
die rug van mij begon gelijk tegen te sputteren.

Maar pure luxe dus, oogsten zonder zelf te zaaien en onkruid te wieden.
Vorige week sprak ik daar tussen de moestuintjes een andere moestuin - dame.
Ik vroeg haar hoe het ging met haar moestuin,
of ze al veel geoogst had.

Haar antwoord gaf mij te denken:
'Ik heb het zo druk met het wieden van het onkruid
dat ik niet aan het oogsten toe kom!

Hoe herkenbaar soms in mijn eigen leven.
Zo druk zijn met alles wat mis gaat, beter kan en anders moet
dat ik vergeet de zegeningen van elke dag te 'oogsten' en te zien.
Ik moest ineens denken aan een les Nederlands waar we het gedicht van Zuster Bertken behandelden.

Ik was in mijn hoofken om kruud gegaan

Ik was in mijn hoofkijn om kruud gegaan,
Ik en vand er niet dan distel ende doorn staan.
Den distel ende den doorn die wierp ik uut,
Ik zoude gaarne planten ander kruud.
Nu heb ik een gevonden, die gaarden kan;
Hi wil die zorge gaarne nemen an.
Een boom was hoog gewassen in korten tijd,
Dien vond ik uter aarden gebrengen niet.
Dat hinder van den bome merkte hi waal,
Hi toog ‘m uter aarden altemaal.
Nu moet ik hem wezen onderdaan,
Oft hi en wil dat gaarden niet bestaan.
Mijn hoofken moet ik wiên tot alre tijd,
Nochtans en kan ik ‘s klaar gehouden niet.
Hierin zo moet ik zaaien leliënzaad,
Dit moet ik vroeg beginnen in der dageraad.
Als hi daarop laat dauwen, die minre mijn,
Zo zal dit zaaiken schier bekleven zijn.
Die leliën ziet hi gaarne, die minre mijn,
Als zi te rechte bloeien ende zuver zijn.
Als die rode rozen daaronder staan,
Zo laat hij zinen zoete dauw daarover gaan.
Als hi daarop laat schinen der zonnen schijn,
Zo verbliden alle die krachten der zielen mijn.
Jezus is zijn name, die minre mijn!
Ik wil hem eeuwelijk dienen en zijn eigen zijn.
Zijn min heeft mi gegeven zo hogen moed,
Dat ik niet meer en achte dit aardse goedmaandag 10 september 2012

God laat zien wat Hij bedoelt

Afgelopen week werd mij weer eens duidelijk
hoe dicht God tot ons mensen nadert om ons
Zijn Woord en wil duidelijk te maken.

Ik wilde bloemkool wecken
hier had ik onder andere mosterdzaad voor nodig.
Eindelijk vond ik een winkel die mosterdzaad verkocht.


Mosterdzaad, gewoon een kruid
gebruikt in de keuken van alle dag,
klein maar fris en toch scherp van smaak,
gebruikt de Heere om ons een aantal belangrijke lessen te leren.

'want voorwaar zeg Ik u,
zo gij een geloof had als een mosterdzaad,
gij zoudt tot dezen berg zeggen:
Ga heen van hier derwaarts,
en hij zal heengaan; en niets
zal u onmogelijk zijn.'

Matt 17:20


'Waarmee zullen we het koninkrijk God vergelijken?
Namelijk bij een mosterdzaad,
wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is
van alle zaden die op de aarde zijn.
En wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt
het meeste van alle moeskruiden, en maakt grote takken,
alzo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw
kunnen nestelen.'

Mark 4: 30-32


Is het niet hetzelfde met gist of zuurdesem,
gebruikt voor het bakken van ons dagelijks brood?Lessen zo duidelijk, dat we er niet omheen kunnen!

De kinderen zingen het zo mooi:
'God laat zien wat Hij bedoelt, als Hij iets wil vertellen, gebruikt Hij beeldentaal'.

Als de juf iets uitlegt op het bord
dat door niemand goed begrepen wordt
tekent zij er vaak een plaatje bij
en iedereen, die snapt het en iedereen is blij

Het was niet de juf die dit verzon
de bijbel zegt dat God ermee begon
kijk, je ziet in bijna elk verhaal
als God iets wil vertellen, dan spreekt Hij beeldentaal

God laat zien wat Hij bedoelt
met een plaatje, met een beeld
voor wie ogen heeft
en kijken wil

In Jesaja gaat het over sneeuw
in de vroege ochtend, wit en stil
mooier maak ik jou, is wat God zegt
de fouten die je maakte, die zijn opzij gelegd

Maleachi heeft het over wol
met viezigheid en vet zit die nog vol
stevig wassen krijgt het vuil wel klein
zo wast God ook ons leven, al is dat soms niet fijn

God laat zien wat Hij bedoelt …

Zo staat in de bijbel beeldentaal
toch klinkt ook daarbuiten Gods verhaal
doe je ogen open, kijk eens echt
in dagelijkse dingen, dan zie je wat God zegt

God laat zien wat Hij bedoelt …


Tekst en muziek: Roeland Smith

Siroop maken

Eenmaal aangestoken met het weckvirus,
zag ik ineens overal eetbare een drinkbare vruchten hangen.
Bijna klaar voor consumptie.
Ik kon de vruchten niet langer laten hangen...
ik ben gaan wildplukken in het plantsoen.

Vorige week maakte ik al siroop van rozenbottels.
Vandaag toog ik weer met de schaar naar het park en heb ik vlierbessensiroop gemaakt.
In eerste instantie werd ik niet gelijk enthousiast van de geur van
warmen vlierbessen.
Gecombineerd met een kilo rietsuiker (op 1 liter vlierbessen) is de smaak best aardig!

Nu maar kijken of de rest van de familie deze siroop kan waarderen.