zaterdag 30 maart 2013

Stil...

Goede vrijdag, onze Heere gekruisigd, gestorven en begraven.
Toen kwam de sabbat, toen werd het stil.
Een stille zaterdag...
De discipelen wisten toen niet hoe het verder zou gaan, wij gelukkig wel!


Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot.
Hij immers zal mijn rotssteen wezen;
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek;
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek.
Ik zal geen grote wankling vrezen.

Psalm 62:1 berijmd

woensdag 27 maart 2013

Toen Jezus wist...

Toen Jezus wist...

Toen Jezus wist nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.

Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van Zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

Zo is de Heer een knecht geworden.
En tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons Zijn geringheid aan.

Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar Uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

Jaap Zijlstra

Sieger Koder - 'De voetwassing'

zondag 24 maart 2013

Toeleven naar pasen met de paastuin.

Afgelopen week heb ik met de kinderen deze paastuin gemaakt.

Deze week zullen er elke dag symbooltjes van de Bijbelverhalen aan toegevoegd worden of zal er in de tuin iets veranderen.

Zondag  - Het verhaal van de intocht in Jeruzalem. Op de tafel  komt een ezel met een kleedje onder haar   poten of een palmtakje.

Maandag - De voetwassing. In de tuin een klein kannetje en een doekje.

Dinsdag - De paasmaaltijd / het laatste avondmaal. We voegen een stukje matze of brood en een glasje wijn toe.

Woensdag - De gevangenneming van de Heere Jezus. Vandaag zaaien we tuinkers in de tuin. Hopelijk komt dit dan rond pasen op, als teken van het nieuwe leven.

Donderdag - De verloochening door Petrus. We zetten een haantje in de paastuin.

Vrijdag - De kruisiging van de Heere Jezus. We zetten een kruis in de tuin of we leggen twee dobbelstenen weg omdat ze het lot wierpen over Zijn kleding. We leggen een steen voor de opening van het graf.

Zaterdag - De stille zaterdag. De Heere Jezus is in het graf, de discipelen hebben verdriet. We zetten een kaarsje weg.

Zondag - De Heere Jezus staat op uit de doden. De steen halen we weer voor de opening van het graf vandaan. We steken kaarsjes aan omdat  Jezus, het Licht van de wereld, de duisternis heeft overwonnen.

Meer inspiratie is ook te vinden op www.bijbelinbeeld.blogspot.com

Nog ter inspiratie: mijn kinderen knutselde dit werkje op de club. Ik vind het zelf erg mooi!

zaterdag 23 maart 2013

Lentefeest!

Afgelopen vrijdag vierden wij hier in huis 'lentefeest'.
De jongens hadden hoge verwachtingen van 21 maart.
De 20e vroegen ze mij heel serieus of ik de zomerjassen al klaar had hangen, wanneer ze weer in het zwembad mochten en zelfs een mogelijke BBQ passeerde de revue.

Maar niets van dat alles, alleen een hele hoop winters weer.
Dus maakte we het hier binnen maar lente!


Deze broodjes zag ik een poosje geleden bij onze bakker.  Het leek me erg leuk om deze met de kinderen te maken (en een stuk goedkoper dan in de winkel). Ik heb gewoon een basisdeeg gemaakt voor wit brood.   Na de eerste rijzing hebben we het deeg  met een hoop gekneed en met behulp van een schaar  tot een kip gevormd.  Daarna hebben wede eieren op het deeg gelegd. De eieren waren al voorgekookt.
 Nog een kwastje eigeel er over heen, even in de oven en zie hier het resultaat!

maandag 11 maart 2013

Zalig zijn...

De laatste tijd niet zo veel berichtjes, ik heb het nog even druk met mijn Bijbelleesrooster!
Daarnaast heb ik door de eerste zonnestralen behoorlijk last van lentekriebels en schoonmaakkriebels gekregen!

Ondertussen ben ik nog wel druk aan de lees. Ik ben een boek over de bergrede aan het lezen, het is geschreven door Martyn Lloyd Jones. Het is een pastorale uitwerking van de bergrede en ik moet zeggen dat zijn uitleg en uitwerking van de bergrede en natuurlijke de bergrede zelf me op dit moment erg bezig houden. Zo ook de zaligsprekingen die hierin een plaats hebben!
Elke keer word ik mij er weer meer bewust van dat Gods Koninkrijk zo totaal anders is in vergelijking tot ons leven hier op aarde. Dat de zaken die wie hier zo vaak nastreven zo onbelangrijk zijn in Gods Koninkrijk.

Cosimo Rosselli: De bergrede
De bergrede door Cosimo Rosselli

Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. 
Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beƫrven.
Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.
Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn. (Mattheus 5 3-12)

Voor mijn gevoel zet het soms alles op ze'n kop! Het is niet te bevatten hoe anders Gods Rijk is dan onze menselijke maatstaven en waarden.

Iets waar ik me de afgelopen weken ook over heb lopen verbazen, tijdens het schrijven van mijn leesroosters, zijn de aankondigingen van het lijden van de Heere Jezus in de verschillende evangelieen.
De Heere Jezus probeert Zijn discipelen voor te bereiden op Zijn lijden en sterven dat zal gaan komen.
Steeds explicieter worden zijn bewoordingen, maar telkens weer lezen we: 'ze verstonden het niet.'
Hoe kan dat toch?
Natuurlijk weet ik dat mensen 'horende doof' en 'ziende blind' kunnen zijn en dat God onze orgen en ogen moet openen. (Bijvoorbeeld zoals bij de Emmausganger; pas toen hun ogen geopend werden zagen ze dat het Jezus was die met hen sprak).

Maar van de week toen ik weer in de bergrede aan het lezen was dacht ik: misschien was dit voor de discipelen ook wel een waarheid die niet te bevatten was, zette het alles op ze'n kop!
Hun Meester die zoveel macht en kracht bezat, de Christus zelf,  die als een Koning op een ezel de stad Jeruzalem binnen ging. Hoe was dat nu te rijmen met de Man van Smarten die overgeleverd, bespot en geslagen zou worden om zo te lijden en te sterven?

Gods Koninkrijk, zo geheel anders...

vrijdag 1 maart 2013

Symbolen bij 'Wijzer op weg naar het paasfeest'

Voor het leesrooster wat ik eerst wilde gaan gebruiken tekende ik bijpassende symbooltjes.
Nog steeds ontvang ik mailtjes met het verzoek om de symbolen in te scannen.
Daarom hier een ingescande verse. Ik probeer ze hieronder als afbeelding weg te zetten.
Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen en wil nogmaals vermelden dat de afbeeldingen alleen prive gebruikt mogen worden.

Bij  het thema 'Zijn stem gehoord' (week 4) vind je bij het symbool een muzieknootje. Bij het thema 'Zijn leven getekend' (week5) een potloodje. Een aantal symbooltjes met betrekking de voorzegging van Zijn lijden (week6)had ik nog niet ingevuld, alleen de tekst is aanwezig.