woensdag 29 mei 2013

Catechismus.nu

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de kerk van de Reformatie de kern van het christelijk geloof verwoordde in de de bekende Heidelberge Catechismus.
De Heidelberger Catechismus... regelmatig wordt er in onze kerk uit gepreekt en in de hoogste klas van de basisschool heb ik heel wat 'zondagen' uit dit leerboekje uit het hoofd geleerd.Sommige 'zondagen' zijn nog regelmatig in mijn gedachten.
Ter ere van deze 450 jaren zijn er in de afgelopen periode heel wat boekjes verschenen.
Een van de boektitels sprak mij bijzonder aan: Catechismus.nu; de Heidelberger voor vandaag. Onder redactie van W. Verboom en P.J. Vergunst. 
In dit boekje wordt ingegaan op de waarde van de Heidelberger voor onze tijd en cultuur. Dit gebeurt aan de hand van de 10 geloofskernen, zoals bijvoorbeeld de doop, het gebed en de Heilige Geest. Ik was zelf bijzonder verrast door de actualiteit van de Heidelberger. Wat zijn er in de leerboekje veel antwoorden te vinden op vragen van vandaag.
De interviews en columns die toegevoegd zijn aan de diverse hoofdstukken versterken de actualiteit van de Heidelberger nog eens.
Ik vind het zelf een echte aanrader. Het geeft een frisse kijk op onze oude waarheden!