zondag 15 juni 2014

Het pinksterfeest en de Heilige Geest

Afgelopen Pinksteren hebben we met de kinderen stil gestaan bij de uitstorting van de Heilige Geest.
Maar wat doet de Heilige Geest nu precies?

We hebben eerst uitgebreid stil gestaan bij de uitstorting van de Heilige Geest.
We lazen het bijbehorende Bijbelverhaal en zongen de liederen en psalmen die de kinderen rond dit thema op school en de peuterspeelzaal hadden geleerd.
Onze jongste dochter keek naar de aflevering 'vlammetjes' van 'Elly en de Wiebelwagen'.

Wat doet de Heilige Geest in Handelingen 2?
Hij zorgt er voor dat:

  • de mensen verdriet krijgen van de slechte dingen die ze gedaan hebben tegenover God;
  • dat de discipelen aan iedereen durven gaan vertellen over God;
  • dat mensen (ook van buiten IsraĆ«l) geloven dat Jezus de Zoon van God is.
We knutselden een raamhanger van een duif (symbool voor de Heilige Geest) met vlammen.Ook maakten we een vlieger. Ik kocht DIY vliegers bij de Action. De kinderen hebben deze zelf geschilderd en in elkaar gezet. We wilden hier tweede Pinksterdag mee gaan vliegeren maar het weer liet dat niet toe.
Jammer, een echte teleurstelling voor de kinderen maar dat houden we nog te goed!
Ik wilde hiermee duidelijk maken dat we de wind niet kunnen zien maar deze er wel is.
Zo is het ook bij de Heilige Geest, we kunnen Hem niet zien maar Hij werkt wel.
Door middel van de vlieger kunnen we toch de wind(richting) zien en voelen.
Zo is het ook bij de Heilige Geest; als de Heilige Geest in mensen werkt  kunnen we dit aan mensen en hun doen en laten merken.

zondag 8 juni 2014

Op eerste Pinksterdag iets over 'geestelijke groei'
Op  deze eerste Pinksterdag wil ik graag iets meer vertellen over een boek dat gaat over het werk van de Heilige Geest en geestelijke groei!
Wat een wonder is het toch dat God ons zijn Geest wil geven!

Ik ben al een tijdje bezig in een boek van D.M. Lloyd -Jones. Martyn Lloyd Jones wordt gezien als een van de laatste Puriteinen. Zijn boeken zijn praktisch en bemoedigend van aard.
Het boekje heet 'Geestelijke groei'.  Hij laat  aan de handt van Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed, zien dat geestelijke groei geen passieve ervaring is, maar een uitwerking van wat de Heilige Geest in mensenlevens doet. Heiliging is een levenslang proces, waarin de gelovige persoonlijk werkzaam is op de manier die de Heilige Geest in hem werkt.
Hier enkele citaten uit het boek:

'Verder moet u niet alleen de Schriften lezen, maar deze overdenken. Er is een gezang dat zegt: 'Neem de tijd om geheiligd te zijn.' Dat is iets wat op de muren van onze huizen geschreven moet staan in het dwaze, absurde en hectische tijdperk van dit leven.'

'We moeten gedurende de dag de tijd nemen, vele malen zelfs, om ons deze dingen voor de geest te brengen, om ons los te maken van onze zakelijke bezigheden en zeggen: 'Nu ben ik nog steeds de persoon in wie de Heilige Geest woont en ik gebruik mijn lichaam en geest in de wetenschap dat het allemaal de tempel van de Heilige Geest is.'

Een goede Pinksteren gewenst!

maandag 2 juni 2014

Kerkboekjes

Onze oudste kan al goed lezen en schrijven
en onze tweede zoon komt, al hakkend en plakkend, ook al een heel eind.

Voorde kerkdiensten ging ik daarom op zoek naar een passende verwerking voor tijdens de preek.
Zo kwam ik op de site van kerkboekje
Op deze site vind je 'boekjes' die kinderen, in de basisschoolleeftijd, in de kerk kunnen maken.
Ze stimuleren het opzoeken in de Bijbel, waardoor ze vertrouwd raken in/met de Bijbel. Door de plaatjes, die bij het Bijbelgedeelte passen, onthouden de kinderen de boodschap beter.
Ik ben enthousiast en de jongens zijn dat ook!

Ja ze hebben wel wat hulp nodig maar je kunt zo nog meer samen een kerkdienst beleven en er ook aan de hand van het boekje over napraten!

Een keer raden waar gisteren in de avonddienst de preek over ging!
En dat openbaren en reinigen moeilijke woorden zijn begrijpen we natuurlijk ook helemaal...Een ander boekje om mee te nemen naar de kerk vond ik bij Corien Oranje. Over dit boekje staat geschreven:

'Vragen, opdrachten, puzzels
Blijf wakker en actief met jouw eigen preek-van-de-week-boek. Vul bijvoorbeeld in wie de preek houdt, welke zin je wilt onthouden en geef de preek een cijfer. Je kunt ook een tekening maken of woorden op een bingokaart doorstrepen. De kerkdienst wordt er een stuk leuker door!'