maandag 30 maart 2015

Liturgie Sedermaaltijd

Ik kreeg heel wat verzoekjes om de liturgie van de Sedermaaltijd te delen.
Vorige week vierden we samen met de jongeren van de 16+ vereniging de sedermaaltijd.

Die avond stonden we stil bij de maaltijd zoals deze vanuit het Oude Testament werd gehouden.  Maar we keken ook verder, naar een Messiaanse / Nieuwtestamentische betekenis.


Hierbij de liturgie zoals we die gebruikt hebben.Liturgie Sedermaaltijd

Toen God het volk Israël uit Egypte bevrijdde, vierden ze voor het eerst Pesach. Ze moesten een lam slachten en het bloed op de deurposten smeren. Het bloed van het lam redde hun oudste kinderen van de dood en zorgde ervoor dat ze uit Egypte werden bevrijd. Ook aten ze brood zonder gist en bittere kruiden. God zei dat ze Pesach elk jaar moesten vieren en hun kinderen moesten uitleggen hoe de bevrijding was gegaan.
Wij kunnen ook bevrijd worden. Niet uit Egypte, maar uit de macht van de dood, de zonde, het kwaad en de duivel. Daar heeft Jezus voor gezorgd. Hij wordt wel het Lam van God genoemd; door het bloed van dit Lam is er vergeving mogelijk!

 • ·         We plaatsen een extra bord en beker. OT: voor als Elia terug komt. Wij verwachten de          terugkeer van de Heere Jezus.

 • ·         Kaarsen aansteken en gebed.

 • ·         Drinken van de eerste beker, de beker van de vrijheid. 

                OT: ‘Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, geleid heb.’
                NT: Joh 8:31- 32 ‘Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in                     Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de                   waarheid zal u vrijmaken.’

 • ·         Wassen handen.  Door het werk van Christus kunnen onze zonden weg gewassen worden.


 • ·         De vier vragen:


-          Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?
-          Waarom eten we nu geen gewoon brood maar alleen matzes?
-          Waarom eten we vanavond bittere kruiden?
-          Waarom dopen we peterselie in zout water?

 • ·         Peterselie in zout water dopen.  Ter herinnering aan de tranen van de slaven en de tranen           over onze zonden.


 • ·         Groene groente eten. Nieuw leven.


 • ·         Drie matses en de middelste matse breken.  Jezus werd voor onze verbroken.

     OT: Ex 12:1-17
                 Messias belijdend:  Vader, Zoon en Heilige Geest. Jes 53: 1-

 • ·         Zingen  Psalm 111: 5


 • ·         Drinken beker van de slavernij.  God zal ons redden van de slavernij, Hij wil ons redden           van onze zonden.


 • ·         Eten Lam: Lam dat de zonde op zich nam bij het zoenoffer, het bloed dat aan de deurposten       werd gesmeerd zodat de verderfengel voorbij ging. Lam van God; de Heere Jezus die door         Zijn leven te geven zorgt dat het weer goed kan komen tussen God en de mensen.


 • Ei: teken van rouw en nieuw leven.


 • Bittere kruiden en de extra matzes: OT herinnering aan de bittere slaventijd in Egypte. NT: Bedenken van onze bittere zonden.


 • Charouses: OT herinnering aan de tichelstenen die gemaakt werden in Egypte.  NT: na het bittere komt de zegen. Als we God mogen leren kennen mogen we een nieuw leven beginnen met Hem.


 • ·         Zingen Psalm 77:6


 • ·         Drinken beker van de verlossing. OT: God heeft Zijn volk verlost uit de slavernij en het             diensthuis van Egypte. NT: Lucas 22:19-20 ‘En Hij nam brood, en als Hij gedankt had,             brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt;       doet dat tot Mijn gedachtenis.Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende:        Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.’


 • ·         Zingen Psalm 136: 1 en 11,12 en 26


 • ·         Drinken beker van de lofprijzing en aanvaarding.  OT:


 •  Aanvaarden dat Israël Gods volk is. NT: God wil ons verlossen van de zonden, gelooft in    Hem.


 • Volgend jaar in Jeruzalem! Tot Jezus weder komt! • ·         Dankgebed.

donderdag 26 maart 2015

Op weg naar pasen...

Nog ruim en week en dan is het al weer Pasen.
We tellen hier alweer af.
Omdat onze jongste zo enorm genoot van het stickertjes plakken bij de adventskalender, maakte ik zelf stickers bij de 40 dagen van de tear-kalender.
Een heel werkje, maar onze jongste geniet er dagelijks van!Verder is onze thema tafel ingericht voor de Pasen. We denk na over het Lam van God.
Samen met oudste zoon maakte ik kleine lammetjes voor in de paastak. Het voorbeeld vond ik bij Atelier Pippilotta.Op de tafel staat alweer de basis van de 'paastuin'. Vanaf aankomende zondag hopen we elke dag een item, passend bij het Bijbelverhaal, toe te voegen. Zo gaan we echt op weg naar Pasen...
De weg naar het graf is geplaveid met kleine steentjes.
Ik vroeg de kinderen om zaken te noemen die zorgen voor verdriet in de wereld. Deze hebben we op de steentjes geschreven.
Op de steentjes staan woorden als: oorlog, schelden, niet luisteren, honger en pijn.


Met de steentjes hopen we ook volgende week aan de slag  te gaan.

Daarnaast kwam ik in het boek : 'De crux; christenen over de kern van hun geloof'' onder redactie van Reinier Sonneveld en Cees Dekker, nog een bijzonder foto tegen. Ook deze plaatste ik op de thematafel.Het betreft 'Agnus Dei' van Willem Zijlstra.  Een foto met een zeer bijzonder verhaal.
Het verhaal achter de foto is te vinden op www.artway.eu

Groetjes,

Marleen