donderdag 13 juni 2013

Een einde en een nieuw begin.

Vorige week lazen we bij het middageten de Bijbel uit.
Bij het laatste hoofdstuk van Openbaringen bedachten we dat we hier met de kinderen bij stil wilden staan. We zijn dankbaar voor Zijn Woord waaruit we alle dagen, en alle in vrijheid, mogen lezen.

Hoe groot! 
Een teken dat God door gaat met Zijn werk
en alleen Hij, de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde is!

Om dat te ´vieren´ was er een lekker toetje en zongen we met onze kinderen liederen uit ´Op toonhoogte´.
De muzikale begeleiding kwam dit keer van ons eigen trio. En dan....natuurlijk maakten we gelijk een nieuw begin in de Bijbel met het eerste hoofdstuk uit Genesis.zondag 2 juni 2013

Van geslacht tot geslacht...

Soms overvalt het me
een gevoel van grote dankbaarheid.

Vanmorgen met manlief en de twee oudsten naar de kerk.
Een kerk met zoveel broeders en zusters.
Psalmen zingen.

De kinderen hard mee zingend
(want deze psalm hebben ze op school geleerd).
Over de God die werkt van geslacht tot geslacht.
De God die Zijn beloften al gaf aan Abraham.
De God die het zo waards is om Hem te loven en te prijzen!


Psalm 79:7

Zo zullen wij, de schapen, Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
En zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb're krachten.