maandag 28 februari 2011

Veertigdagentijd

Ik ben mij al aan het voorbereiden op de veertigdagentijd.

Vorig jaar heb ik het leesrooster van Janneke gebruikt. Dit rooster is aan te vragen via haar weblog.
Een echte aanrader, qua opzet lijkt deze op de stronk van Isai.

Voor dit jaar heb ik een bijbelleesrooster besteld bij de Internationale Bijbel Bond.
Dit willen wij dagelijks als gezin gebruiken.

Omslag_40_dagen


Inhoudelijk is dit boekje vaak nog veel te moeilijk voor onze kinderen. Maar ik wil dit toch als uitgangspunt gebruiken. De opbouw van dit boekje spreekt mij erg aan. En soms is de vertaling naar kleine kinderen niet zo moeilijk te maken.
Het boekje is gebaseerd op het evangelie van Lucas.

Op woensdag en zondag wil ik specifiek met de jongens aan de slag gaan met iets creatiefs of actiefs rondom een bijbelverhaal.
Alleen de laatste week voor pasen wil ik iedere dag een korte activiteit met de jongens plannen.
Verder wil ik iets maken waar 6 kaarsen in kunnen. Iedere week naar pasen toe zal er een kaars minder aangestoken worden. Symbolisch voor het feit dat het steeds donkerder werd op aarde. Met pasen zelf gaan alle kaarsen weer aan.

Ik vind het soms lastig dat pasen en de lente zo gelijk vallen.
Aan de ene kant is het fijn  en leuk om de komst van de lente te vieren en hier veel frutselaria bij in huis te halen aan de andere kant is het ook een vastentijd, een tijd van inkeer.

Ik vind het ook mooi dat pasen en de lente gelijk vallen.
Want zo als een korrel graan in de aarde sterft om nieuw graan te kunnen geven, zo is ook Christus voor ons gestorven om ons nieuw leven te kunnen geven.
Ik probeer daarom de natuur zo veel mogelijk naar binnen te brengen.

In de schaduw van Uw vleugels

Gisteren geknutseld tussen biddag en pasen.
Uitgangspunt hiervoor was psalm 36 of psalm 91.

Psalm 91 is mij zeer dierbaar, wat staat de schuilplaats bij God daar mooi omschreven!
Zoals onderandere:

'Hij zal u dekken met Zijn vlerken,
en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen.'


Elly en Rikkert schreven er een mooi liedje over. De kinderen kende dit liedje al!Dit was een knutselwerkje wat ik al langer met de kinderen wilde maken.
Onder de vleugel van de kip zit een kleine foto.


donderdag 24 februari 2011

Jezus volgen op de weg die wij moeten gaan.

Vandaag is het hier biddag.
Biddag voor gewas, arbeid en visserij.
Maar ook een biddag om te bidden voor ons hele leven.
Dat we dicht bij Hem mogen blijven
en in Zijn wegen mogen gaan.

Vragen om Zijn zegen,
maar ook danken voor al het goede
wat wij de afgelopen periode uit Zijn hand ontvingen.
Voor biddag heb ik gekozen voor het verhaal van de zaaier en de wonderlijke visvangst.
Maar bijna elk verhaal uit de Bijbel is geschikt voor biddag.
De volgende lied wil ik nog met de jongens gaan zingen: 'Als je bidt zal Hij je geven'
en natuurlijk het 'onze Vader'.

Weet je dat de lente komt!

Paul Verbruggen (1891-1966)

Ik heb de hele winter niet geweten

Ik heb de hele winter niet geweten
dat er van U,
diep in dit dode woud,
ergens wat goud
bedolven lag.
Met lege hand en hart
en tot geen offeranden klaar
trad ik in ’t bos en vond
uw eerste krokus in de zon.
Hij stond zo schitterend
op het donkergroene mos,
zo enig licht
tussen het koude naakte hout,
en iets
wat ik de ganse winter was vergeten
ging weer aan ’t smeulen
met een teedre gloed.
Zo stond ik lang
gelukkig en verenigd
met die kleine krokus in de zon,
en wist opeens
hoe diep de kleine dingen leven
en zei heel simpel : God, hoe mooi.


De natte sneeuw valt hier nog naar beneden. Gelukkig al genoeg voorbodes van de lente!

maandag 21 februari 2011

Van werken, vissen en planten...

Zaterdag samen met de jongens een thematafel gemaakt rondom biddag.

We bidden de Heere om een zegen over ons werk,dat alles op het land weer mag groeien zodat wij eten hebben
en ook voor de vissers dat ze veel goede vis mogen vangen.

Op de achtergrond staat het verhaal van 'de zaaier'.
De mosterdkers komt in ieder geval al goed boven!

Gedoopt!

Gisteravond is onze dochter gedoopt.
De jongens vonden het zo spannend!
Het was een prachtige dienst waarin stil werd gestaan bij Lucas 12:50

'Maar ik moet met een doop gedoopt worden;
en hoe word Ik geperst, totdat het volbracht zij.

Wat heeft het Jezus veel gekost! Alles!
En dat, zodat wij onze kinderen mogen laten dopen...

zaterdag 19 februari 2011

Biddag - bidden met kinderen.Morgen op de zondagschool hoopt mijn man ook stil te staan bij biddag. De kinderen van onze groep zijn al lang geen peuters en kleuters meer!  Ze zitten in groep 5 of 6 van de basisschool.

We willen (ze leren) bidden aan de hand van de vijf vingers.
Kinderen mogen hun hand overtrekken op papier. In elke vinger schrijf je een groep mensen waarvoor je kunt bidden.

Duim: mensen die dichtbij zijn.
Wijsvinger: mensen die richting geven zoals bijvoorbeeld een leraar of dominee.
Middelvinger: hooggeplaatste mensen.
Ringvinger: zwakke en zieke mensen. Mensen in arme landen.
Pink: bidden voor jezelf.

Ze mogen opschrijven aan wie ze denken bij een bepaalde groep. Daarna zal er dan daadwerkelijk aan de hand van de vingers gebeden worden.

Er zijn nog meer variaties op dit 'handgebed'. Zo kun je bijvoorbeeld ook stilstaan bij verschillende soorten gebed zoals, lofprijs, vergeving, danken etc.

donderdag 17 februari 2011

Biddag

In mijn hoofd ben ik al bezig met ideeen rondom biddag.
Volgende week woensdag wordt hier namelijk al biddag gehouden.

Biddag voor gewas, arbeid en visserij!

Vorig jaar heb ik met de mannen voor het eerst stil gestaan bij dankdag. We maakte een thema tafeltje met onder andere (speelgoed)eten, geld en een Bijbel. Zaken waar we dankbaar voor mochten zijn.
Zie hier nog de foto's:
We proberen elke dag te danken met onze kinderen, elke dag is er immers genoeg om dankbaar voor te zijn! Danken is ook iets wat je moet leren, je moet de zaken waar je dankbaar voor kunt zijn ook willen zien.
En soms valt dat niet mee!

Met biddag wil ik deze keer stil staan bij het verhaal van de zaaier.
Vanmiddag hebben de jongens al mogen zaaien. Ik hoop dat er dan volgende week al wat boven de grond komt.
Dus maar weer wat snel kiemends uit de doos gehaald: mosterdkers.Gelukkig komt er buiten ook al weer het nodige groen tevoorschijn.

De werkster

Werkster

Gerrit Achterberg

Zij heeft zichzelve aan de vloer verpand
om deze voor de voeten te versieren,
van dichters, predikanten , kruidenieren
want er is onderscheid van rang en stand

God zal haar eenmaal op Zijn bodem vinden
gaande de gouden straten naar Zijn troon
al slaande met haar stoffer op het blik

Symbolen worden tot cymbalen in de
ure des doods-en zie, daar lot ten hoon
zijn daar de dominee, de bakker en de frik

dinsdag 15 februari 2011

Soep maken!

Kom eens kijken mamma, ik heb gekke soep gemaakt!
maandag 14 februari 2011

Filippus en de moorman

Aankomende zondag wordt onze jongste gedoopt. Daarom gisteren voor het laatst geknutseld rondom de doop.
Het verhaal van Filippus en de moorman!

Bij dit verhaal had ik een bijpassend knutselidee gevonden in 'Van feest naar feest' van Site vander Gugten e.a. Dit boek is hier te koop en in te zien.
Zelf vind ik het een zeer bruikbaar boek met inspirerende ideeen voor  het vieren van christelijke feestdagen.

We knutselde de doop door onderdompeling. De knutsel valt er goed in de smaak bij de heren.
Zie hier het resulaat:
In deze week wil ik zelf ook graag stil staan bij de doop en de daarbij behorende belofte.

Ik ben daarom het boekje: 'Meer dan een teken; De doopbelofte in reformatorisch perspectief' van Prof. dr. A. de Reuver van Studium Generale aan het lezen.
Hij gaat in op de belofterijke betekenis van de  doop en werkt dit uit aan de hand van het gedachtegoed van Luther, Calvijn, Teellinck, Brakel en Kohlbrugge.

Hier vind je het beteffende boek (goede en leerzame serie trouwens!)

De schrijver geeft heel kort de belofterijke betekenis van de doop aan in zijn inleiding.
Ik citeer:

'Bij doopdiensten die wij in Zwitserland nogal eens meemaken is het de gewoonte dat de predikant de dopeling op zijn linker arm legt - de moeder geeft het kind helemaal uit handen!- om het met zijn rechterhand te dopen. Als dan de doopformule heeft geklonken, spreekt hij de woorden van Jesaja 54 uit: 'Bergen zullen wijken en heuvels wankelen, maar Mijn goedertierenheid (verbondstrouw!) zal van u niet wijken en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw Ontfermer'.

Dit hoofdstuk zal de moorman ook gelezen hebben! Toen Filippus bij hem kwam was hij al bij Jesaja 53 aangeland. Wat en belofte voor hem als eunuch in Jesaja 54:1. Dan vervolg je je weg wel met blijdschap!


vrijdag 11 februari 2011

Help mij om stil te zijn!

Soms vinden ook kinderliedjes de goede toon!
Weten ze precies de juiste snaar te raken.


Van paprika's, kiemgroenten en visjes in de kom!

Nu het zonnetje begon te schijnen begint het weer te kriebelen.
De tijd van de moestuin komt er weer aan!
Deze week al een beginnetje gemaakt met zaaien.
Samen met de kinderen heb ik paprika's gezaaid, voor de rest is het nog te vroeg.
Ze vinden het erg spannend en kunnen niet wachten tot er iets boven de grond komt!

Maar ja, de kiemtijd van paprika's ligt op 14 dagen. Dat is wel heel erg lang wachten voor een kleuter en een peuter.

Daarom ook nog maar wat kiemgroente op water gezet: tauge. Volgens de verpakking hapklaar in 7 dagen.
Dus volgende week aan de roerbak!Woensdagmiddag kwam er een vriendinnetje spelen. We zijn aan het verven gegaan!
Goudvisjes in een kom!  Het resultaat vind ik zelf best grappig geworden.

Zoals jullie zien, zit de oudste nog steeds in zijn rode periode!


donderdag 10 februari 2011

Schuilen

Schuilen

Toen wij dachten dat zij niets meer wist,

wilde ik nog iets proberen met een heel oud lied,
niet omdat we verlangden naar een laatste woord,


maar om met haar te schuilen in een psalm.

Ik zei:
Ook al ga ik door een dal van de schaduwen des doods …

En zij:
Ik vrees geen kwaad.

En ik: want Gij …

En zij: zijt bij mij.

Geert Boogaard
uit: 'Niet vergeefs.' Nijkerk 1984


Zelf vind ik dit gedicht zo herkenbaar. Het doet mij altijd terugdenken aan mijn oude demente oma.
Ze was al zo ver weg van ons...
Maar soms,
wanneer je haar handen pakte,
in haar ogen keek.
Lukte het nog.. psalmen zingen!

Daarom vind ik het zo belangrijk om kinderen psalmen, liederen en teksten uit het hoofd te laten leren.
Ookal heb je geen Bijbel bij je, je draagt wat je geleerd hebt altijd bij je, je kunt er uit putten waar je ook bent!

maandag 7 februari 2011

Luisterboeken

Hoeveel generaties zijn er niet opgegroeid met de verhalen van W.G. van de Hulst?
Zoals 'Peerke en zijn kameraden',  Thijs en Thor' en 'Voetstapjes in de sneeuw'.
Zelf vond ik de verhalen altijd erg spannend.

We waren op zoek naar vertel-cd's  / een luisterboek voor de jongens en kwamen dit luisterboek tegen:

Het gouden voorleesboek

Die kon ik dus echt niet laten staan! En echt waar, ook voor de kindertjes nu nog een aanrader! De jongens lijken helemaal geen last te hebben van het soms ouderwetse woord- en taalgebruik.

Het verloren schaap

Vandaag het verhaal van het verloren schaap gelezen. Dit verhaal komt bij ons iedere week wel een keer voorbij. Van onze oudste zoon is dit het lievelingsverhaal.

We hebben de verwerking uit het dagboek van Bijtje B gelezen en zijn aan het knutselen gegaan. We hebben papieren schapen met watten beplakt. Op het tafeltje staat het verhaal  van het verdwaalde schaap uit 'Kijk en luister' van Jaap Kramer.


Een favoriet zoekboekje over een verwaald schaap bij ons thuis is:

 Het verdwenen schaap bijbels zoekboek

In dezelfde serie verschenen ook 'Ruben en de regenboog; een Bijbels kleurenboek' en 'De dierenkaravaan; een Bijbels dierenboek'. Ze zijn uitgegeven bij De Banier en erg leuk voor kleine kinderen.

Ook zongen we nog 'Jezus is de goede herder'.

Ook zijn we de kinderen de psalmen aan het leren die bij het dopen gezongen worden. Zoals God zal Zijn waarheid nimmer krenken en dat 's Heeren zegen op u daal.
De melodieen van psalmen zijn goed te vinden via http://www.psalmboek.nl/.


donderdag 3 februari 2011

Korte Ballade

Vandaag een gedicht van J.W.F. Weremeus Buning


Korte Ballade

Op een bijbeltje, door de muizen aangevreten,
om hare nesten te verbeteren.

Wie zal 't verstand der muis doorgronden,
Die in den bijbel heeft gevonden
BuningVerzorging voor haar nageslacht?

Veel zachter slapen kinder-muizen
Die tussen de profeten huizen,
Dan menig mens, in menig nacht.

Prins Jezus, zijt Gij zoo vergeten,
Dat thans de muizen bijbels vreten?
Hierover heb ik nagedacht
Bij menig dag, in menig nacht,
En zie: een klein dier doet ons weten
Wat mensen zoo vaak zijn vergeten:
Gods woord behoedt het nageslacht.

Hoera, jarig!

Gisteren werd onze jongste zoon 3 jaar. Dat betekende feest!
Tracteren op de peuterspeelzaal en 's middags visite.

Voor de peuterspeelzaal maakte ik kleine schildpadjes!


Dit jaar bakte ik alle taarten zelf, inclusief de feesttaart. Het was de eerste keer maar ik was zelf best tevreden met het resultaat.
Ook een moment om dankbaar te zijn!

Dankbaar te zijn dat we deze mooie levenslustige kerel hebben gekregen en voor hem mogen zorgen.
Dankbaar voor ons gezin met drie prachtige kindertjes.
Dankbaar voor alle familieleden die om ons heen staan.