maandag 30 maart 2015

Liturgie Sedermaaltijd

Ik kreeg heel wat verzoekjes om de liturgie van de Sedermaaltijd te delen.
Vorige week vierden we samen met de jongeren van de 16+ vereniging de sedermaaltijd.

Die avond stonden we stil bij de maaltijd zoals deze vanuit het Oude Testament werd gehouden.  Maar we keken ook verder, naar een Messiaanse / Nieuwtestamentische betekenis.


Hierbij de liturgie zoals we die gebruikt hebben.Liturgie Sedermaaltijd

Toen God het volk Israël uit Egypte bevrijdde, vierden ze voor het eerst Pesach. Ze moesten een lam slachten en het bloed op de deurposten smeren. Het bloed van het lam redde hun oudste kinderen van de dood en zorgde ervoor dat ze uit Egypte werden bevrijd. Ook aten ze brood zonder gist en bittere kruiden. God zei dat ze Pesach elk jaar moesten vieren en hun kinderen moesten uitleggen hoe de bevrijding was gegaan.
Wij kunnen ook bevrijd worden. Niet uit Egypte, maar uit de macht van de dood, de zonde, het kwaad en de duivel. Daar heeft Jezus voor gezorgd. Hij wordt wel het Lam van God genoemd; door het bloed van dit Lam is er vergeving mogelijk!

 • ·         We plaatsen een extra bord en beker. OT: voor als Elia terug komt. Wij verwachten de          terugkeer van de Heere Jezus.

 • ·         Kaarsen aansteken en gebed.

 • ·         Drinken van de eerste beker, de beker van de vrijheid. 

                OT: ‘Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, geleid heb.’
                NT: Joh 8:31- 32 ‘Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in                     Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de                   waarheid zal u vrijmaken.’

 • ·         Wassen handen.  Door het werk van Christus kunnen onze zonden weg gewassen worden.


 • ·         De vier vragen:


-          Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?
-          Waarom eten we nu geen gewoon brood maar alleen matzes?
-          Waarom eten we vanavond bittere kruiden?
-          Waarom dopen we peterselie in zout water?

 • ·         Peterselie in zout water dopen.  Ter herinnering aan de tranen van de slaven en de tranen           over onze zonden.


 • ·         Groene groente eten. Nieuw leven.


 • ·         Drie matses en de middelste matse breken.  Jezus werd voor onze verbroken.

     OT: Ex 12:1-17
                 Messias belijdend:  Vader, Zoon en Heilige Geest. Jes 53: 1-

 • ·         Zingen  Psalm 111: 5


 • ·         Drinken beker van de slavernij.  God zal ons redden van de slavernij, Hij wil ons redden           van onze zonden.


 • ·         Eten Lam: Lam dat de zonde op zich nam bij het zoenoffer, het bloed dat aan de deurposten       werd gesmeerd zodat de verderfengel voorbij ging. Lam van God; de Heere Jezus die door         Zijn leven te geven zorgt dat het weer goed kan komen tussen God en de mensen.


 • Ei: teken van rouw en nieuw leven.


 • Bittere kruiden en de extra matzes: OT herinnering aan de bittere slaventijd in Egypte. NT: Bedenken van onze bittere zonden.


 • Charouses: OT herinnering aan de tichelstenen die gemaakt werden in Egypte.  NT: na het bittere komt de zegen. Als we God mogen leren kennen mogen we een nieuw leven beginnen met Hem.


 • ·         Zingen Psalm 77:6


 • ·         Drinken beker van de verlossing. OT: God heeft Zijn volk verlost uit de slavernij en het             diensthuis van Egypte. NT: Lucas 22:19-20 ‘En Hij nam brood, en als Hij gedankt had,             brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt;       doet dat tot Mijn gedachtenis.Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende:        Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.’


 • ·         Zingen Psalm 136: 1 en 11,12 en 26


 • ·         Drinken beker van de lofprijzing en aanvaarding.  OT:


 •  Aanvaarden dat Israël Gods volk is. NT: God wil ons verlossen van de zonden, gelooft in    Hem.


 • Volgend jaar in Jeruzalem! Tot Jezus weder komt! • ·         Dankgebed.

donderdag 26 maart 2015

Op weg naar pasen...

Nog ruim en week en dan is het al weer Pasen.
We tellen hier alweer af.
Omdat onze jongste zo enorm genoot van het stickertjes plakken bij de adventskalender, maakte ik zelf stickers bij de 40 dagen van de tear-kalender.
Een heel werkje, maar onze jongste geniet er dagelijks van!Verder is onze thema tafel ingericht voor de Pasen. We denk na over het Lam van God.
Samen met oudste zoon maakte ik kleine lammetjes voor in de paastak. Het voorbeeld vond ik bij Atelier Pippilotta.Op de tafel staat alweer de basis van de 'paastuin'. Vanaf aankomende zondag hopen we elke dag een item, passend bij het Bijbelverhaal, toe te voegen. Zo gaan we echt op weg naar Pasen...
De weg naar het graf is geplaveid met kleine steentjes.
Ik vroeg de kinderen om zaken te noemen die zorgen voor verdriet in de wereld. Deze hebben we op de steentjes geschreven.
Op de steentjes staan woorden als: oorlog, schelden, niet luisteren, honger en pijn.


Met de steentjes hopen we ook volgende week aan de slag  te gaan.

Daarnaast kwam ik in het boek : 'De crux; christenen over de kern van hun geloof'' onder redactie van Reinier Sonneveld en Cees Dekker, nog een bijzonder foto tegen. Ook deze plaatste ik op de thematafel.Het betreft 'Agnus Dei' van Willem Zijlstra.  Een foto met een zeer bijzonder verhaal.
Het verhaal achter de foto is te vinden op www.artway.eu

Groetjes,

Marleen

 

woensdag 28 januari 2015

Dingen om te delen en aan te bevelen!

Op het moment komt het er niet zo van om te bloggen.
Ons huis gaat de verkoop in dus ik ben druk met ruimen en de boel georganiseerd houden. ;-)

Toch zijn er een aantal dingen waar ik erg enthousiast over ben en die ik graag met jullie wil delen!

Afgelopen week ontving ontving ik de 40 dagen scheurkalender van Tear.
Ik had deze voor een klein bedrag via de Jente besteld.
Het leuke daaraan is dat er ook een klein kalender / Bijbel leesrooster bij zit dat geschikt is voor gezinnen en kinderen. Misschien dat ik de opdrachtjes nog iets uitwerk voor de 40-dagentijd. Maar ik vind het een heel goed initiatief!Ik heb al eerder in een blogje geschreven over de site van Good Morning Girls waar Bijbelstudies via de SOAP methode op worden aangeboden. De site heeft een nieuwe naam namelijk:
 love God greatly  De nieuwe Bijbelstudie gaat over 'leven in gemeenschappelijkheid'. Per week komt er een thema aan de orde.
Zoals bijvoorbeeld gemeenschappelijkheid met God, de naaste, onze familie, als lichaam van Christus enz.
Zelf vind ik de SOAP methode een hele fijne methode om in korte tijd toch met een tekst de diepte in te gaan en ik vind dit thema heel waardevol!

zondag 11 januari 2015

Over Max en favoriete bijbelteksten

Het is al een poosje geleden dat ik een nieuwe blog plaatste. Ideeën genoeg maar het kwam er gewoon niet van.

Begin dit jaar begonnen we met een nieuw Bijbels dagboek voor kinderen. Ik had er al eerder mee in mijn handen gestaan en het toch weer terug gelegd. Niet helemaal zeker of het een goede keus zou zijn...

Nu is onze middelste niet zo enthousiast over de dagboeken die we tot nu toe hadden gebruikt en dat vond ik erg jammer. Ik wilde echt op zoek gaan naar iets wat aansloot bij zijn belevingswereld en zo kwam ik toch uit bij  'Elke dag een nieuw begin; Bijbels dagboek voor kinderen' van Max Lucado.

En eerlijk is eerlijk... het spreekt hem ontzettend aan. In de voorbeeldjes ter inleiding of verduidelijking herkent hij zichzelf iedere dag weer.

Ik merk dat ik regelmatig de tekst wat aanpas of verduidelijk om dat ik me er niet helemaal in kan vinden. Soms is het me allemaal wat te snel.  Zo heb ik zelf bijvoorbeeld moeite met een opmerking als:

'En hoewel het nergens op sloeg, marcheerde Jozua het ene na het andere rondje om Jericho en de muren van de stad stortten in.'

Het boekje levert echter wel genoeg zaken op om met de kinderen over door te praten dus ben ik zeker positief. Ook bevat het kleine opdrachtjes om met de kinderen uit te voeren. 
Zoals bijvoorbeeld bij de Bijbeltekst uit 1 Johannes 2:14

'Ik heb  u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u.'

Geef Gods Woord een plek in je kamer. Schrijf je favoriete Bijbelteksten op en plak ze op in je kamer. 

We schilderden en stempelden er lustig op los en zo hebben ze alle drie hun favoriete Bijbeltekst op hun kamer hangen.


dinsdag 7 oktober 2014

Wonderlijk gemaakt - je bent uniek!'Uw handen hebben mij gemaakt. 

Met vel en vlees hebt Gij mij bekleed; 
met beenderen ook en zenuwen hebt Gij mij samengevlochten;'


Job 10:8a,11'Mijn gebeente was voor U niet verholen, 
als ik in het verborgene gemaakt ben,
 en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der aarde.'

Psalm 139:15


Bij deze twee teksten stonden we vorige week stil.
De Heere maakte ons, zo wonderlijk zo mooi en zo goed.
Hij kent ons al voordat we geboren worden en we nog minuscuul klein zijn.
We bekeken de foto's uit het boek 'Het grote wonder'. 

Daarna bekeken we onszelf in de spiegel. We zien er allemaal anders uit
en toch lijken we weer op elkaar. 
Soms in hoe we er uit zien maar ook in wat we doen of laten. 
Het was leerzaam en leuk om er op deze manier met elkaar over te praten.
De kinderen konden bepaalde karaktertrekjes of gewoontes goed matchen.

We stonden er ook bij stil dat de Heere geen fouten maakt in hoe Hij ons gemaakt  
en ons ,als gezin, aan elkaar gegeven heeft.

We versierden de spiegeltjes als aandenken dat de Heere ons zo uniek en bijzonder heeft gemaakt.

Ik had mooie foto's gemaakt maar jammer genoeg begaf mijn fototoestel het;( 
Hier een fotootje van het eindresultaat en ook nog een foto van onze getalenteerde familie!dinsdag 23 september 2014

Talenten; jij bent uniek!

Tegenwoordig lees ik 's avonds met alle kinderen apart uit een Bijbels dagboekje (bedankt voor de tip Zeeuwse mamma) of de kinderbijbel.

Bij onze tweede zoon ging het over talenten en dit onderwerp sprak hem erg aan.
Het leek mij daarom leuk om met dit thema aan de slag te gaan! 
Daarnaast kan juist deze zoon best wel negatief zijn over zichzelf. 

Ik wil met dit thema ook benadrukken dat God ieder mens uniek gemaakt heeft en dat God zich niet vergist.
We zijn allemaal ergens goed in, we hebben allemaal onze eigen talenten gekregen en die zijn allemaal even belangrijk!


De eerste keer dat we samen over dit thema nadachten hebben we naar het bovenstaande liedje geluisterd en nagedacht over welke talenten de Heere aan ons als gezin gegeven heeft.
Ik had een papier uitgeprint met 5 fotolijstjes.  
De opdracht was: 'Teken de gezichten van alle mensen die in je huis wonen. Schrijf er bij wat ze goed kunnen en geeft ze een compliment'. Zelfs onze dochter van 3 kon bij ieder familielid wel een talent bedenken!

Ja, en dat blijk je als moeder goed te zijn in onder andere koken, voorlezen, billen afvegen en lief zijn en worden daarna met een dikke knipoog je 'mindere talenten' nog even vermeld. ;-)
En.. wordt al pratend steeds duidelijk hoe we als gezinsleden elkaar aan kunnen vullen en hoe bijzonder goed God dat allemaal bedacht heeft! 

zondag 10 augustus 2014

Vakantie tips

Deze zomervakantie gaan wij niet van huis. Toch lukt het aardig om de vakantie door te komen!
De kinderen mochten heerlijk kamperen met opa en oma, zomaar 5 km hier vandaan en dat was echt genieten!

Voor het begin van deze vakantie had ik mij al een beetje voorbereid door het bedenken van allerlei activiteiten etc. Hier volgt een klein overzichtje. Sommige zijn ook heel handig voor een regenachtig dagje!


 • Lekker vaak naar de bibliotheek. Boeken en luister Cd's meenemen. In de vakantie mogen onze kinderen wekelijks een dvd uitzoeken bij de bieb om thuis te kijken. Goed screenen vind ik zelf wel belangrijk :)
 • Aan de slag met strijkkralen met gratis patronen via Pinterest. 


 • Watergevechten houden met de hele familie.
 • Met de kinderen naar een pluktuin in de buurt gaan en daar voor 5 euro een prachtige bos plukken.
 • Stop kleine voorwerpen/ speelgoedjes in een bak met water en vries deze in. De volgende dag kunnen de kinderen als echte onderzoekers de voorwerpen uit het ijs beitelen.
 • Download gratis werkbeschrijvingen van  K'nex via internet. En ga samen aan de slag!

 • Samen met de LEGO spelen.
 • Eens als toerist naar je eigen omgeving kijken en genieten van je omgeving! Echt de moeite waard!Groetjes,
Marleen