donderdag 16 juni 2011

Moe

Soms ben je moe, vreselijk moe.
Alles is te veel.
Alsof je een zware last met je mee draagt.
Zo voelde het bij mij deze week.
Op advies van mijn lieve man rust proberen te zoeken in het Woord.
Wat kunnen bekende teksten dan opeens anders klinken!


"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht."
Matteus 11:28-30"De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen;
 Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden."
Jesaja 40: 30-31

"Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
1 Petrus 5:7
"

Wat een beloften geeft God in Zijn Woord.  Hoe vaak geeft Hij geen belofte aan. 'Ik zal' of 'zij zullen'.
Hij zal het doen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Een reactie kan ik erg waarderen!