dinsdag 15 januari 2013

Als een boom geplant aan waterstromen
Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen,
noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;
 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.


Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.


Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.
Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht,
noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.
Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen;
maar de weg der goddelozen zal vergaan.

Psalm 1


Dit jaar wil ik graag weer wat actiever aan slag met de kinderen rondom een Bijbels thema.
Vorig jaar hadden de jongens er na een tijdje geen zin meer in.
Ik ging op zoek naar een andere vorm maar zonder langdurig succes.

Toch miste ik het zelf wel, naast verdieping voor de kinderen vond ik zelf ook altijd weer een stuk verdieping.
Vorige week hadden we op zondag een preek over de gelijkenis met de vijgenboom.
Ik bedacht me hoe vaak in de Bijbel het beeld van een boom wordt gebruikt om de mensen iets te leren.
En toen begon het weer te kriebelen...

We zijn afgelopen zondag zomaar ergens begonnen bij een tekst over bomen, namelijk bij Psalm 1.
Ik heb een blad in tweeen gedeeld; aan de ene kant van een papier tekende ik kale grond en aan de andere kant gras en water.
Daarna vroeg ik aan de jongens om een boom te tekenen zoals deze er  volgens hen uit zou moeten zien
Zie hier het resultaat van de jongste zoon.Daarna vroeg ik aan de kinderen op wie je lijkt als je in de Heere gelooft en probeert om Zijn geboden te houden. Nou, dat wisten ze wel, op de boom aan het water natuurlijk.
Kijk maar vertelde mijn zoon, die ander boom is dood dat is als je niet in Hem gelooft.
Ook hadden we het nog even over de vruchten die je soms in bomen ziet. Zo kunnen andere mensen soms ook aan je zien dat je in de Heere gelooft door wat je juist wel of niet doet.

Sinds kort hebben wij de verklaring van de Psalmen  geschreven door Calvijn in huis.
In deze tweedelige verklaring gaat Calvijn alle psalmen door. Vaak zelfs per regel.
Ik vind het zelf een echte aanrader om ter verklaring bij de psalmen te lezen. Een recensie is onder andere te vinden op www.bol.com

Zomaar een paar dingetjes die mij in de verklaring van deze psalm opvielen:
  • Calvijn stelt dat psalm 1 niet voor niets aan het begin van de psalmen is geplaatst. Het is bedoelt om de mensen op te wekken om Gods Woord te onderzoeken en Zijn wet te overdenken, pas dan zal de mens echt gelukkig zijn.
  • Wat betreft het begin van deze psalm wijst hij op de drie gebruikte werkwoorden; wandelen, stilstaan en zitten. Calvijn ziet deze werkwoorden als een verharding in het kwaad. Het kwade doen en er op de duur aan wennen; eerst wandel je er mee en op de duur zit je er zelf helemaal in.
Genoeg stof tot nadenken dus!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Een reactie kan ik erg waarderen!