zondag 14 april 2013

De geestelijke wapenrusting - Welkom in de strijd!

Zoals al eerder geschreven wilde ik met de kinderen nadenken over de geestelijke wapenrusting zoals beschreven in Efeze 6:10-20 (Herziene Stavenvertaling).

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
13 Neem daarom de  hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, * en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
14  Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,  en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17  En neem de helm van de zaligheid  en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18 terwijl u  bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
19 Bid ook  voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,
20 waarvan ik een gezant ben  in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.


De afgelopen ben ik eerst zelf aan de slag gegaan, ik heb mij verder verdiept de geestelijke wapenrusting.
Dat vond ik nodig, daar ik de essentie van deze wapenrusting graag op de kinderen over wil brengen en de stof toch best moeilijk is.
Een boekje dat ik hier voor gebruikt heb is: 'Welkom in de Strijd!:  Paulus' wapenrusting als uit- en toerusting voor jonge christenen. Geschreven door Ds. R. van Kooten. 
Zelf vind ik het een helder geschreven en praktisch boekje waar ik nog regelmatig op terug grijp.


Productafbeelding Welkom in de strijd!
Over het boekje is het volgende geschreven: 'Hoe blijf je staande te midden van alle gevaren? Bovendien leef je in een tijd waarin de wereld weinig van God wil weten. Dat maakt het geloven best moeilijk en ingewikkeld. Je voelt jezelf soms zwak en kwetsbaar. De Heere heeft echter de geestelijke wapenrusting gegeven waardoor je staande mag en zult blijven. Je hoeft geen sterke christen te zijn in jezelf. De Heere wil dat je krachtig wordt in Hem en in de sterkte van Zijn macht. Zo krijg je de opdracht de geestelijke wapenrusting werkelijk aan te doen.
Op begrijpelijke en praktische wijze legt de schrijver de noodzaak en de betekenis van de verschillende onderdelen van de wapenrusting uit.'1 opmerking:

  1. Goed om er zo mee bezig te zijn. Het boekje lijkt me heel praktisch.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie kan ik erg waarderen!